Stressituationer blockerar våra hjärnor, menar socialpsykolog Milla Suvikannel.

– Många står och trampar på samma ställe. Det behövs nya tankegångar. Tänk om det här är vårt livs möjlighet att genomföra alla de reformer som vi inte vågade utmana vardagen med tidigare, och vi får helt nya typer av visioner? Hur inspirerande är inte det!

I stället för att grubbla över coronasituationen uppmuntrar Suvikannel (på bilden) till att hitta lösningar. Minskat arbete eller en ny typ av efterfrågan utgör också ett ypperligt tillfälle till självutveckling.

Suvikannel utvecklar själv sitt företags verksamhet som del av Posintras Tutka-projekt, för närvarande på distans.

 

Milla Suvikannel Tutka-hanke

 

Företagarnas samarbete är nu ännu viktigare än tidigare

Under Coronapandemin har Tutka-projektets halv dag långa workshops förändrats till några timmars nätverksworkshops, som kompletteras med fjärrsessioner där företagarna har fått sparra varandra.

– Just det faktum att vi har kunnat spegla våra tankar med andra företagare tycker jag har utgjort Tutka-projektets största mervärde, berättar Suvikannel.

– Såsom en företagare fint uttryckte det: den största insikten under projektet har varit att det är väldigt svårt att ensam utveckla ens eget företags situation. Vi behöver varandra!

Suvikannel flyttade sitt företag från Irland till Finland i november i fjol och hoppades att via projektet skapa lokala kontakter.

– Jag har upplevt det som viktigt att nätverka och få veta hur saker och ting fungerar här i Borgå. Suvikannel menar att hon tack vare projektet fått motivation att vidareutveckla sin egen verksamhet.

– Tutka har gett mig möjligheten att schemalägga mina reflektioner och gett mig perspektiv. Anne Wetterstrand, som leder projektet, är en riktig powerlady!

Under coronaperioden behövs alltmer solidaritet och sammanhållning. – Corona drog undan mattan under allas våra fötter. Vi kan bäst överleva krisen genom att möta den tillsammans, även vi ensamföretagare.

Läs intervjun med Milla Suvikannel i Itäväylä.

Tilläggsinformation om projektet:

Anne Wetterstrand, företagsutvecklare
+ 358 50 366 0125

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.