Det är många som tycker att det skulle vara intressant att vara företagare, men hur ser företagarens vardag egentligen ut? Vad ska man tänka på när man funderar på att bli företagare? Vi frågade Patrik, Birgitta och Gunilla, veteraner bland Borgå Företagare, om deras erfarenheter av och åsikter om entreprenörskap.

 

Hur ser era egna företagarhistorier ut – hur kom det sig att du blev företagare?

Gunilla: Också som anställd hos en annan arbetsgivare har jag alltid varit något av en entreprenör. Så gick det för mig som för så många andra i fyrtioårsåldern: jag ville ha förändring och jag ville pröva hur långt mina egna vingar skulle bära. Så jag sade upp mig och kastade mig ut i företagarlivet. Jag ville pröva mina vingar och de bär mig fortfarande. Under resans gång har företaget bytt bransch och numera har jag ett företag i marknadsförings- och eventbranschen.

Birgitta: Under min företagarbana har jag haft många olika företag. Det första fanns i Hangö där jag först jobbade som turistchef. En samarbetspartner tipsade om att det nu skulle finnas ett hotell i Hangö att hyra och jag svarade på rak arm ‘ja’. På rena känslan gav jag mig alltså mitt i värsta depressionen in på att vara hotellföretagare. Jag gjorde alltså allt precis tvärtemot alla råd och utan minsta kalkyl. Inom ett år hade jag förstått hur verkligheten såg ut, lyckligtvis var det relativt lätt att avsluta företaget och jag återvände till Borgå. Men jag avstod inte från att vara företagare. Jag startade ett kafé, det var också en fyrtioårig kvinnas dröm om ett kafé i idylliska Borgå. Kaféet byttes till ett annat men baktanken var hela tiden att i Borgå grunda en resebyrå som skulle ta hand om gruppresor till regionen. Så grundade jag Porvoo Tours 1997. Med den kompetens jag hade efter att ha sett turismen ur så många olika synvinklar var det en naturlig fortsättning. Just nu är det mitt femte företag som snurrar på, Birgitta Palmqvist Productions.

Patrik: Det är jätteintressant att höra företagarhistorier eftersom varenda en har haft olika utgångspunkt som företagare. Somliga är familjeföretagare, andra har kanske glidit in i sitt företag via en hobby. Själv har jag egentligen aldrig förstått när jag sist och slutligen blev företagare: Räknas det från när man börjar betala FöPL eller finns det någon annan officiell startlinje. Jag började inom min pappas företag där hela familjen i princip alltid har varit med som företagare. Snabbt hade jag en massa ansvar och länge var det jag som drev pappas firma, ända tills banken faktiskt påpekade att den som sysselsätter 30 personer kanske borde ha något mer än ett firmanamn. Därför grundade vi ett aktiebolag och i princip var det först då som jag blev företagare på riktigt och i laglig mening.  Sen dess har jag haft hur många företag som helst, i olika branscher. Vi började med transport och logistik, nu har vi ett holdingbolag som innehåller många olika företag och projekt. Jag har egentligen aldrig arbetat för någon annan utan alltid antingen som företagare eller företagarmässigt och självständigt inom familjeföretaget. Knappast skulle någon ens anställa mig längre, jag har så många järn i elden på samma gång!

 

 

Vad är bäst med att vara företagare?

Birgitta: Det sägs alltid att friheten är det bästa med det här. I praktiken betyder det att företagaren är fri att arbeta mer än någon annan, fri att mer än någon annan bekymra sig över företagets affärer. Och ändå är det känslan av frihet – jag bestämmer allt själv, ingen annan fattar besluten eller gör något för min räkning. Det är absolut det viktigaste och det som betyder mest psykologiskt sett. Som Patte sade, vem skulle ens vilja ha oss på jobb, vi som alltid vet bäst och är så självständiga!

Patrik: Jag instämmer i vad Gitta säger om friheten. Jag kan förstås i morgon dag besluta mig för att ta en veckas semester men jag har ingen vikarie och det betyder att jag fixar arbetet antingen före eller efter semestern, om jag inte vill förlora de klienterna. En gång talade jag inför ett gäng studerande om entreprenörskap och deras uppfattning var att “en företagare har mycket pengar och kan hålla ledigt när som helst”. Visst, nog kan jag till exempel skjutsa barnen till deras fritidsaktiviteter mitt på dagen men då måste jag på förhand planera dagen så att det går. Visst finns det frihet men också plikter. Vi har till exempel 20 anställda och ansvaret för dem vilar på mig.

Birgitta: Forskningen visar att företagarna i själva verket hör till de finländare som klarar sig på de minsta inkomsterna. De flesta av oss lever knapert vilket tydliggörs senast i pensionsåldern.

Gunilla: Till en början arbetade jag med lönen som första prioritet, tills jag märkte att det inte gav mig tillräckligt motivation. Arbetet kan inte bara handla om pengar. Hur mycket man kan vara ledig beror i hög grad på bransch och uppdrag. Själv har jag haft det så lyckligt ställt att jag alltid har kunnat hålla minst fem veckors semester på sommaren.  En del har jag förstås gjort ombord på båten men det räknar jag inte som arbete. Jag kan inte – och vill inte heller – göra åtskillnad mellan arbetstid och fritid. Allt ingår i samma flytande liv.

 

 

Vad har kommit som en överraskning?

Birgitta: I början var jag mest rädd för att jag inte är något matematiskt snille och ingen ekonomisk expert. Jag blev positivt överraskad av att jag ändå kunde klara mig bra som företagare. Men jag behöver ju inte heller kunna allt om ekonomi när det finns andra som kan. Bokföringsbyrån är min stöttepelare.

Gunilla: Det är ett bra råd till begynnande företagare: Det första du gör, skaffa dig en bra, pålitlig bokförare, de är guld värda!

Patrik: Varje dag kommer med nya överraskningar och i livets hårda skola lär man sig mycket. Ingen kan med säkerhet säga hur det blir för dig som företagare, det finns så många faktorer som inverkar. Du kan helt enkelt inte veta allt när du börjar som företagare. Också om du hade varit expert i din egen bransch skulle du råka ut för överraskningar, oberoende av hur gammal du är. Allt behöver man inte kunna själv. Som företagare är vi ju inte heller fullständigt insatta i allt som har att göra med beskattning, lagparagrafer och så vidare, för sådant finns det goda samarbetspartner. Det är som sagt guld värt. Det är förresten ett steg på vägen till entreprenörskap: att acceptera att du inte behöver kunna allt. Vi lär oss något nytt varje dag, vi också.

Birgitta: Den här företagaren lät sig överraskas av just det där med branschspecifik lagstiftning. I min egen bransch reglerar paketreselagen mycket strängt vad som får och inte får paketeras, vilka försäkringar och garantier som måste finnas och så vidare. Ändå är största delen av lagstiftningen konstruerad så att allt fungerar med precision, och i Finland har vi ingen grå ekonomi. Detta är en stor fördel också för företagaren.

 

 

Var hittar företagaren hjälp och stöd?

Birgitta: Gissa vad vi svarar på den frågan! Borgå Företagare är det närmaste nätverket, där är vi alla företagare, där får vi råd, tjänster och stöd av varandra. Utvecklingsbolaget är också överraskande viktigt, vi hör många bra berättelser om hur företagsrådgivningen har varit till hjälp. Därtill kommer förstås den egna branschens organisationer och föreningar eller vilka instanser som helst där branschfolk möts och samtalar. Min egen organisation är mycket kollegial, vi stöttar varandra väldigt mycket.

Gunilla: Om jag som ny ensamföretagare funderade på var jag ska hitta partner eller likasinnade, då skulle jag förstås vända mig till företagarföreningen.

Patrik: För oss i transport- och logistikbranschen är det också viktigt med en egen intresseorganisation, det är det naturligaste sättet att ta reda på saker. Hurdan intresseorganisationen är beror naturligtvis på branschen.

 

Borgå Företagare Birgitta och Patrik

Glöm inte affärsverksamhetsplanen, den hjälper dig att ställa alla de rätta frågorna till dig själv, påminner Borgå Företagare Birgitta Palmqvist och Patrik Björkman.

 

Hur är det att vara företagare i Borgå?

Gunilla: Jag bor visserligen i Borgå men mina kunder finns på annat håll, på det sättet är jag egentligen inte en Borgåföretagare.  Det är lättare än förr att jobba på distans från Borgå, också när kunderna finns på andra orter eller i utlandet.

Patrik: Jag har inget negativt att säga om att vara företagare i Borgå. Under resans gång har jag till exempel ansökt om en mängd olika tillstånd och det fungerar mycket väl. Å andra sidan vet jag vart jag ska ringa och jag förstår mig på upphandling och lokaler. Det är klart att det alltid behövs förbättring av samarbetet kring planering och utveckling och som samfund för lokala företagare strävar vi ständigt i den riktningen.

Birgitta: Jag har också bara gott att säga. Jag har lyckats bra med företaget jag grundade och jag har samarbetat mycket med staden. Turismnäringen är också annars stark i Borgå. Möjligen kan jag önska mig att man skulle lyssna mer på företagarna.

 

 

Vilka är företagarens viktigaste egenskaper? Föds man till företagare eller kan vem som helst helt enkelt växa upp till företagare?

Birgitta: Svårt att säga om man kan födas till företagare. Åtminstone kan man växa upp till företagare och hos somliga finns förstås en brinnande entreprenörslåga som har sitt ursprung i familjebakgrund eller idoler. För egen del kan jag säga att entusiasmen inte är kopplad till själva entreprenörskapet så mycket som till att jag vill arbeta med det jag vill.

Gunilla: När man frågar företagare vad dina föräldrar gjorde är det ganska många som svarar att de var företagare. Det var också min jordbrukarpappa. Där såg man ju allt det här: När det är dags att tröska går man på jobb klockan tre på natten, när säden växer kring midsommar kan man ta det lite lugnare. Det är ju hemifrån man lär sig vad det är att arbeta och driva ett företag. Nu är det mycket prat i den offentliga debatten om att när det inte finns arbete så kan du ju alltid bli företagare. Men det är en ganska farlig uppmaning. Det kan gå riktigt illa, alla är inte utrustade med den galenskap som krävs för att vara företagare.

Birgitta: Jag skulle säga att företagarens viktigaste egenskap absolut är risktagningsförmåga – förmågan att leva i någon form av osäkerhet. För en del människor är det viktigt att allt går enligt planerna och att livet kan planeras in i minsta detalj. För entreprenören är detta inte möjligt. Däremot är det inte så nödvändigt att vara innovativ eller en oppfinnar-jocke. Du kan vara företagare i en bransch där sådant inte behövs.

Patrik: Det finns så många olika former av entreprenörskap. En del företagare gör exakt det samma som de skulle kunna göra som löntagare, andra har många järn i elden samtidigt. Företagare har ofta en tendens att entusiasmeras av galna idéer och det är lätt att få oss med på nya projekt. Man brinner för något, man är lite galen. Som företagare kan man också misslyckas, jag har misslyckats. Det tar man lärdom av. Nu testar ungdomarna till exempel egna klädmärken, i början på deltid och sedan gäller det bara att i rätt ögonblick våga kasta sig ut för att bli företagare på heltid. Jag skulle inte säga att man kan födas till företagare. Allt utgår från vad du studerar, hur din familjebakgrund ser ut. I själva verket finns det många företagare som säger åt sina barn att vad du än gör så börja åtminstone inte som företagare. Om entreprenörskap ändå känns som ett naturligt steg kan man ju prova på det.

Birgitta: Det är viktigt, det Patrick sade. Det måste vara tillåtet att misslyckas.

Patrik: I Amerika är du en riktig företagare först när du har tio konkurser bakom dig. Efter en konkurs förstår man saker och ting bättre. Man lär sig väldigt mycket av en förnuftig, kontrollerad konkurs. I Finland finns det folk som undrar hur du kan ha både bil och hus kvar fast du har gått i konkurs. Det är klart att du kan, om du inte har pantsatt allt för företagets skulder. Det är just därför du inte ska börja som företagare utan att grundligt ha tänkt igenom alla alternativ och alla risker, allt från vilken företagsform som är bäst för dig. Jag skulle inte vilja se min familj i en situation där allt har strukit med.

Gunilla: Samhället borde också ha en mer tillåtande attityd till detta. I Finland är det tills vidare ingen merit att ha gått i konkurs eller misslyckats.

Patrik: Precis. Man kan gå i konkurs utan att någon vet om det men den som sysselsätter andra funderar alltid på vad man kunde ha gjort annorlunda. Jag har själv lärt mig mycket av konkursen, och utan den skulle jag inte vara denna företagare. Som arbetsgivare måste du till exempel vara människoexpert, folk har stora förväntningar på dig.

 

 

 Jag skulle vilja vara företagare. Vad säger du mig?

Gunilla: Våga. Diskutera med folk. Tala med andra företagare om alla de faktorer som håller dig tillbaka. Skaffa dig kunskap, bolla information. Sedan kan du antingen våga eller välja lönearbete.

Patrik: Vi är alla goda exempel på hur man inte ska göra, vi har alltså helt enkelt börjat som företagare. Numera säger jag den magiska bokstavskombinationen AVP åt alla – affärsverksamhetsplan! Den hjälper dig att ställa alla de rätta frågorna till dig själv och så svarar du på dem. Det kan låta jättetrist men numera gör vi en för varje ny idé. Vi kan sätta oss på närkrogen och spåna om idén via en affärsverksamhetsplan: är den lönsam, är det någon vits. Många idéer är otroligt bra och lockande men fungerar helt enkelt inte som affärsverksamhet. Om du är intresserad av att starta ett kafé, till exempel, eller tillverka kläder, försäkra dig om att din idé är realistisk så att den inte bara bygger på fantasier skapade av sociala medier. De där rykande varma croissanterna i Instagram måste bakas och fyllas i svinottan, oftast måste du göra det alldeles själv.

Birgitta: Jag var just den där kaféföretagaren i den idylliska gamla stan. Jag var på jobb vareviga dag. Mitt råd är därför: Gå till nyföretagarcentralen och gör upp en affärsverksamhetsplan.

 

Patrik Björkman är multibranschföretagare och Borgå Företagares styrelseordförande. Patte hittar man på kontoret, vid bilratten eller i padelhallen.

Birgitta Palmqvist har gjort sig känd som turismutvecklare i Borgå och som långvarig styrelsemedlem i Borgå Företagare. Gitta kan Borgås historia som sin egen ficka.

Gunilla Söderholm är också hon styrelseveteran i Borgå Företagare och erfaren företagare. Sommartid håller Gunilla mest till på böljorna de blå.

 

Brottas du med samma frågor? Boka tid hos vår kostnadsfria företagsrådgivning och bolla dina frågor med en företagsrådgivare.
BOKA TID

 

Ja, jag vill bli företagare bland andra företagare! Borgå Företagare rf är Borgåföretagarnas lokala nätverk och intresseorganisation. Ta reda på vad företagarna håller på med och utvidga ditt nätverk
LÄS MERA (på finska)

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.