Syftet är att med hjälp av Sköldvik-området bygga en koncentration av miljövänlig teknologi i Borgå. Enligt den studie man låtit göra för utvecklingen av Sköldvik skulle det för att uppnå målen krävas investeringar i grönt väte, koldioxidavskiljning och -utnyttjande, återvinning av plastavfall och -processer samt ledarskap för förändring.

Finland har som mål att vara koldioxidneutralt år 2035. För att uppnå detta mål krävs betydande klimatåtgärder även av industrin. Förra året var Sköldvik i Borgå Finlands största enskilda källa för utsläpp av växthusgaser.
Syftet är att utveckla Sköldvik till ett ledande och internationellt kompetenscentrum för klimatarbete, som skulle fungera som en attraktiv grön innovationsplattform för företag.

Utvecklingsföretaget Posintra sammankallade under våren 2021 en grupp företag som är verksamma i Sköldvik samt representanter för Borgå stad och Nylands förbund. Syftet var att utreda hur den offentliga sektorn skulle kunna stödja målen för Sköldviks klimatarbete, som alltid är företagsspecifika.

– Borgås klimatmål är mer ambitiösa än de nationella målen. För att nå målen måste man övertyga både industrin och invånarna att göra klimatsmarta val. Den cirkulära ekonomins betydelse inom näringslivet kommer att fortsätta växa och det är därför bra att förstå hur offentliga aktörer kan underlätta industrins aktörers omställning till en cirkulär ekonomi, säger Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör i Borgå.

Som en del av planeringen lät arbetsgruppen under våren göra en studie framtagen av konsultföretaget Synocus.

 

Målen ska främjas via tre olika utvecklingsvägar

För att lyckas med detta, måste tre parallella utvecklingsvägar föras fram på ett integrerat sätt.

Dessa är: etableringen av en kostnadseffektiv infrastruktur for förnybar energi i Finland, Neste och Borealis utveckling mot kolneutral produktion 2035, och att Sköldvik blir ett internationellt erkänt innovationscenter med fokus På cirkulär ekonomi med återvinning av plast som första förenande tema.

– Sköldviks läge är oerhört intressant, och det finns två stora potentiella slutkunder i området med stark fokus på ansvarsfullhet på agendan, menar Mika Pirneskoski, medlem i arbetsgruppen och VD för Lamor Corporation Ab.
– Vi är också mycket intresserade av kemisk återvinning av plast och ser gärna oss själva som en del av en större helhet vad gäller plaståtervinning.

Sköldvik borde satsa på grönt väte och plastavfall

För att uppnå det uppsatta målet för Sköldvik identifierades fyra viktiga handlingslinjer: grönt väte, koldioxidavskiljning och -utnyttjande, återvinning av plastavfall och -processer samt ledarskap for förändring.

– Projektledare Arto Varis betonar för arbetsgruppens deltagare hur viktigt det varit att inkludera nyckelaktörernas synpunkter i rapporten.

– Man planerar på basen av förslagen i rapporten att lansera ett program för att påskynda utvecklingen av Sköldvik och att skapa en färdplan för arbetet under 2022.

Studien som Synocus genomförde förverkligades med Borgå stads och Nylands förbunds AKKE-anslag.

LÄS STUDIEN HÄR

Mer information:

Arto Varis, Posintra Oy, arto.varis@posintra.fi

Fredrik Pressler, Posintra Oy. fredrik.pressler@posintra.fi

Patrik Laxell, Synocus Group, patrik.laxell@synocus.com

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.