Posintra, OK Trian och Aalto-universitetet har ambitiösa hållbarhetsmål när de tillsammans med lokala företag hjälper bygga upp Borgå Jukola. Tillsammans vill parterna skapa en modell för hur man arrangerar ett stort klimatsmart evenemang. 

 

Orienteringsevenemanget Jukolakavlen går av stapeln i Borgå nästa sommar. Evenemanget skall fungera som ett exempel på hur man arrangerar ett stort evenemang på ett så klimatsmart sätt som möjligt. Idén för tanken kring den klimatsmarta Jukolakavlen är resultatet av ett samarbete mellan Posintra och OK Trian. 

 

– Vi ville hitta ett sätt, att med hjälp av Borgåkrafter, göra Jukola ännu bättre än tidigare. Det var lätt att lägga klimatsmart till Jukolas värderingar kring ansvarsfull verksamhet, säger Jari Johansson, biträdande direktör för Porvoo-Borgå Jukola samt projektansvarig på OK Trian. 

 

Posintra är huvudansvarig för projektet Klimatsmart Jukola och tillsammans med lokala samarbetspartners gör de en ansvarsfull affärsverksamhet till en del av företagens vardag och konkurrenskraft via projektet. Europeiska regionala utvecklingsfonden har finansierat projektet. 

 

– En av våra viktigaste målsättningar är att utveckla ett hållbart näringsliv, eftersom ansvarsfullt företagande idag börjar vara en förutsättning för all lönsam affärsverksamhet. Ett massevenemang som Jukola fungerar som en plats för att testa, genomföra och i praktiken lära sig hur man kan förverkliga klimatsmarta lösningar, berättar Topi Haapanen, projektchef för projektet och Posintras direktör för regionutveckling. 

 

Modellen delas med andra

 

De lokala företagen som deltar i projektet har en nyckelroll. De erbjuds en möjlighet att beräkna sitt eget koldioxidavtryck med hjälp av sakkunniga. Därtill får de en verksamhetsplan för att minimera sitt koldioxidavtryck i samband med Jukolakavlen. På det här sättet kan tävlingen arrangeras klimatsmart. Företagen har ivrigt kommit med i projektet.

 

– Företagen som deltar i projektet skall ha heder för sin fördomsfrihet. Bland de som deltar finns  företag som utför allt från markarbeten till vatten- och e-infrastruktur, hit hör också de som erbjuder mat och inkvartering under evenemanget. Företagen har också rätt snabbt lyft fram till idéer för hur de kan förena sina krafter, vilket Johansson gläder sig åt. 

 

Aalto-universitetet har också en central roll, då deras uppgift är att förankra helheten i kunskap som bygger på forskning. Vid Aalto är det professor Mikko Jalas som ansvarar för projektet. 

 

– Med hjälp av Aalto-universitetet håller vi oss till sådana fakta och åtgärder som enligt forskningen verkligen har effekt. Under projektets gång skapar vi en verksamhets- och inlärningsmodell, med hjälp av vilken vem som helst – även internationellt – kan få nytta av det vi lärt oss, tillägger Haapanen. 

–  Med hjälp av Porvoo Borgå Jukola gör vi upp en modell för hur man kan arrangera ett sådant här evenemang på ett så koldioxidneutralt sätt som möjligt, och samtidigt beaktar vi både arrangörens, samarbetspartnerns och deltagarens synvinkel. Vi gör ett digert arbete, för det här gör vi inte för bara ett enda evenemangs skull, avrundar Johansson.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.