Kostnadsstödets andra ansökningsomgång öppnades måndagen den 21.12.2020.

Syftet med kostnadsstödet är att hjälpa företag hantera den svåra ekonomiska situationen som orsakats av corona. Stödet är kompensation för företagets oflexibla kostnader och för lönekostnader. Stödet riktar sig till företag vars omsättning har minskat med minst 30% på grund av coronaviruset. Stiftelser och föreningar som idkar affärsverksamhet kan också få kostnadsstöd. Kostnadsstödet beviljas endast för föreningens/stiftelsens ekonomiska verksamhet.

 

 

Stödet har retroaktiv karaktär, det vill säga det betalas för redan uppkomna kostnader. Även företag som faller utanför sektorerna kan ansöka om stöd, eftersom enligt lag kan stöd beviljas diskretionärt till de företag som uppfyller övriga villkor för att bevilja stöd. Statskontoret siktar på att alla berättigade företag kommer att få stöd. Inget kostnadsstöd kan dock beviljas till den primära jordbruksproduktion, fiske och vattenbruk. Dessa sektorer kan inte stödjas ens på ett diskretionärt sätt, eftersom de omfattas av separata regler om statligt stöd under jord- och skogsbruksministeriets ansvar.

Statskontoret ansvarar för genomförandet av ansökan och ansökningen öppnades den 21 december 2020. Ansökningsperioden avslutas den 26 februari 2021 kl. 16.15. Alla de som uppfyller villkoren i lagen får stöd.

 

Se mer detaljerade villkor för stödet samt ansökningsinstruktioner här: STATSKONTORET  

 

Publicerad 18.12.2020. Uppdaterad 22.12.2020

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.