I Borgå testades förra sommaren ett nytt närturismkoncept, Skäribussen. Bussen transporterade passagerare till Pellinge sommartorg, friluftsområde och Söderbybodens bybutik varje lördag i juli.

Syftet med försöket var att ta reda på om det finns en efterfrågan på den här typen av klimatneutralare närturismkoncept. Och det fanns det.

– Skäribussens höga användningsgrad och responsen från nöjda resenärer skvallrar om att försöket lyckades utmärkt. På basen av försöket finns det helt klart en efterfrågan på en sådan här tjänst, säger Arto Varis som lotsat projektet.

 

Cirka 90 % av användarna skulle rekommendera Skäribussen

Responsen på Skäribussen insamlades under en resa. Alla som svarade var antingen nöjda eller mycket nöjda med Pellingeturen, och 11/12 av dem skulle ganska eller mycket sannolikt rekommendera Skäribussen.

De största orsakerna till att prova Skäribussen var nyfikenheten att testa en ny tjänst, tjänstens behändighet och önskan att resa utan egen bil. Tolv av de totalt tretton svarspersonerna ansåg att priset på resan var lämpligt, och alla svarspersoner var nöjda med tidtabellen.

En del av passagerarna önskade mer information om Skäribussen bl.a. på stadens hemsida och en reseguide som skulle berätta om Pellinges historia. Det fanns önskemål om att rutten och destinationen skulle varieras.

Den öppna responsen var främst positiv: ”Ett helt bra tidsfördriv för oss pensionärer, att resa vidgar vyerna.” ”Trevligt att den här utflykten ordnades, tack!” ”Trevligt skärgårdsresmål, fantastiskt och mångsidigt sommartorg och charmiga Söderby! Hoppas att verksamheten fortsätter!”

 

Studenter utvecklar Skäribussen

På hösten startades ett samarbete att utveckla Skäribussen tillsammans med vuxenstuderande på Haaga-Helias enhet i Borgå. Av deltagarna på Service Design-kursen fick två team i uppgift att i grupper innovera hur Skäribussen och dess sidotjänster skulle kunna förädlas till nästa år. Studenterna presenterade sina första förslag under Innocamp-evenemanget 21.10.

I presentationerna tog studenterna upp samma iakttagelser: Marknadsföringen av Skäribussen borde effektiviseras, utflykten kunde göras mångsidigare med en skärgårdsbåt och genom att variera rutten och destinationerna och lägga till sidoprogram. Förslag på sidoprogram var bl.a. en mattemadag, fiske, fågelskådning, svampplockning, vinterbad och barnfamiljsevenemang.

Studenterna föreslog också flera bussturer både under sommarsäsongen och före julen, färdiga paket bl.a. för skolelever och arbetsplatser, guidning och en Skäribuss-app där resenärerna skulle kunna följa med bussens färd och boka sin resa smidigare.

I presentationerna under kvällen uppmuntrades företagarna i Pellinge till ett ännu närmare samarbete för att skapa en enhetlig upplevelse.

Utvecklingen av Skäribussen fortsätter eventuellt under hösten och vintern, då kursdeltagarna vidareutvecklar sina förslag och testar dem med olika kundsegment.

 

Skäribussen en del av Happily-projektet

Skäribussen är en del av Östnylands utvecklingsbolag Posintras Happily-projekt, som syftar till att främja resurseffektiviteten, dämpa klimatförändringen och skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av olika digitala lösningar.

Projektet genomfördes under sommaren tillsammans med lokala företagare och Borgå stad. Bussen kördes av Oy Kaj Forsblom Ab. Läs det tidigare meddelandet om Skäribussen.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.