Artikel ändrad 29.5: OBS! Energise-projektets Living Lab -försöket i Borgå är nu fullbelagd med sökt 20 intresserade hushåll och anmälningen är härmed stängt. Ett stort tack för alla!

 

Hej Du som bor i Borgå!

Vill du utmana dig själv till att lära dig hur man kan minska sin energikonsumtion och lära dig praktiska knep i anslutning till bland annat klädtvätt?

Haka på ett intressant och utmanande energiförsök hösten 2018! Vi söker nu 20 hushåll i Borgåregionen som deltagare i ett energiprojekt som Helsingfors universitet ska genomföra. Projektet ingår i forskningsprojektet ENERGISE som täcker hela Europa.

Borgå är en av de kommuner som eftersträvar kolneutralitet (HINKU) och därför har Borgå, vid sidan av Helsingfors, utsetts till att delta i Living Lab-försöket. I Finland genomförs ENERGISE-projektet av Konsumentforskningscentret / Helsingfors universitet, som Posintra samarbetar med i fråga om Living Lab-försöket i Borgå. Living Lab-försöken syftar till att kartlägga olika energikulturer och vardagsknep samt att tillsammans med hushållen identifiera olika sätt att minska energikonsumtionen. Det är inte fråga om experiment.

Din familj har nu en chans att få vara med om att undersöka och ifrågasätta sina egna vardagsrutiner och att tillsammans med projektets forskare lära sig hur man på olika sätt kan minska sin energikonsumtion. Du kan delta i Living Lab-försöket om du har möjlighet att påverka bostadens uppvärmning och om ditt hushåll har en tvättmaskin.  Du behöver inget särskilt kunnande, inte heller ha tidigare erfarenhet av motsvarande försök eller vara särskilt intresserad av miljöpolitik. Vi är ute efter alldeles vanliga hushåll som försöksdeltagare och välkomnar matlag av olika format, såväl enpersonshushåll som familjer. Alla boendeformer är välkomna, den som bor i villa likaväl som andra.

Energiförsöket går ut på att kontrollera två former av energipraxis: klädtvätt och uppvärmning. Försöket pågår i sammanlagt cirka 8 veckor, från början av oktober 2018. Före det åtta veckor långa försöket utrustas hemmen med mätare för rumstemperatur och energiförbrukning.

Försöket inleds med en träff där man gemensamt kommer överens om försökets mål. Avsikten är att under försökets gång minska på klädtvätten i 4 veckor och sänka rumstemperaturen i 4 veckor, på överenskommet sätt och enligt hushållens behov och möjligheter. Under och efter försöket ombeds hushållen besvara några enkäter. Medan dessa utmaningar pågår eller efteråt har hushållen möjlighet att få träffa en energiexpert som vet hur man bäst kan få ned energiförbrukningen. Alla uppgifter som samlas in i samband med projektet behandlas konfidentiellt.

Medverkande hushåll kan inte få kontant betalt men som ersättning för den tid de lägger ner erbjuder projektet andra fördelar:

  • Gratis fotografering med värmekamera som utförs av en samarbetspartner. Genom fotografering med värmekamera kan till exempel värmeläckage lokaliseras
  • Ett paket förnödenheter i anslutning till klädtvätt
  • Ett paket förnödenheter i anslutning till uppvärmning
  • Hushållet får behålla de värme- och elförbrukningsmätare som används i undersökningen
  • Presentkort värt 50 euro

 

Mer information på ENERGISE-projektets webbsajt.


Mer information:

ENERGISE-projektet
Professor Eva Heiskanen, Helsingfors universitet, 
Om enkäten eller forskningen väcker frågor kan du mejla ENERGISE-teamet också på adressen: 

mer information om samarbetet
Jenni Juuvinmaa, Posintra,


ENERGISE är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att förstå hur energianvändningen påverkas av sociala och kulturella faktorer. ENERGISE utvecklar, testar och utvärderar möjligheterna för hushåll och samfund att lägga om sin energianvändning. I ENERGISE-projektet medverkar 10 forskningsorganisationer (universitet, vetenskapliga institutioner, företag och medborgarorganisationer) i Bulgarien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Schweiz, Slovenien, Storbritannien, Tyskland och Ungern.

Sammanlagt 320 privata hushåll inbjuds att delta i projektet. Energisparförsöken som genomförs tillsammans med privathushållen är upplagda enligt Living Lab-konceptet. I Finland deltar Konsumentforskningscentret i ENERGISE-projektet. Konsumentforskningscentret studerar konsumtionens och konsumtionssamhällets utveckling samt sambandet mellan å ena sidan kultur, samhälle, ekonomi och politik, å andra sidan konsumenterna och konsumtionssamhället.

Energise-hanke logo

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.