Artikkelia muokattu 29.5: Energise-hankkeen Living Lab -kokeiluun voidaan ottaa mukaan 20 porvoolaista kotitaloutta. Määrä on nyt täyttynyt. Kiitos kaikille kiinnostuneille sekä mukaan tulleille! Tämän jutun yhteydessä ollut ilmoittautumislinkki on täten poistettu.

 

Hei Sinä Porvoossa asuva!

Haluatko haastaa itsesi oppimaan, miten säästää energiankulutuksessa ja oppia järkeviä käytänteitä mm. pyykinpesuun liittyen?

Tule mukaan mielenkiintoiseen ja haastavaan energiakokeiluun syksyllä 2018! Haemme nyt 20 kotitaloutta Porvoon alueelta mukaan Helsingin yliopiston toteuttamaan energiahankkeeseen. Hanke on osa Euroopan laajuista tutkimusprojektia nimeltä ENERGISE.

Porvoo on yksi Suomen hiilineutraalisuuteen pyrkivistä kunnista (HINKU) ja tämän vuoksi Porvoo on valittu Helsingin lisäksi mukaan hankkeen Living Lab -kokeiluun. Suomessa ENERGISE-hanketta toteuttaa Kuluttajatutkimuskeskus / Helsingin yliopisto, jonka kanssa Posintra tekee yhteistyötä Porvoon Living Lab -kokeilun osalta. Living Lab -kokeilujen kautta pyritään havainnoimaan erilaisia energiakulttuureja ja arjen käytäntöjä sekä testaamaan yhdessä kotitalouksien kanssa erilaisia tapoja vähentää energiankulutusta. Kyseessä ei ole koeasetelma.

Kotitaloudellanne on nyt mahdollisuus lähteä mukaan tutkimaan ja haastamaan omia arjen rutiineja sekä oppimaan yhdessä hankkeen tutkijoiden kanssa erilaisia keinoja säästää energiankulutuksessa. Voit lähteä mukaan Living Lab -kokeiluun, mikäli sinulla on mahdollisuus vaikuttaa kotisi lämmitykseen ja taloudessasi on pesukone.  Mukaantulo ei edellytä erityistä osaamista, aiempaa kokemusta vastaavista kokeiluista tai erityistä innostusta ympäristöasioihin, vaan haemme mukaan aivan tavallisia kotitalouksia. Mukaan ovat tervetulleita eri kokoiset kotitaloudet, niin yksin asuvat kuin perheelliset. Sekä pientaloasukkaat että muissa asumismuodoissa asuvat ovat tervetulleita.

Energiakokeilussa tarkastellaan kahta energiakäytäntöä: pyykinpesua ja lämmitystä. Kokeilu kestää yhteensä noin 8 viikkoa, alkaen lokakuun 2018 alusta. Ennen kahdeksan viikon kokeilua koteihin tuodaan mittarit, joilla voidaan mitata huonelämpötilaa ja sähkönkulutusta.

Kokeilu alkaa tapaamisella, jossa sovitaan yhdessä kokeilun tavoitteet. Kokeilun edetessä on tarkoitus vähentää pyykinpesua noin 4 viikon ajan ja laskea kodin lämpötilaa noin 4 viikon ajan, yhdessä sovitulla tavalla, kotitalouden tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Kokeilun aikana ja jälkeen kotitalouksia pyydetään vastaamaan muutamaan kyselyyn. Näiden haasteiden aikana tai niiden jälkeen kotitalouden on mahdollista tavata energia-asiantuntija, joka auttaa energiankulutuksen vähentämisessä. Kokeilussa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti.

 

Osallistumisesta ei voida antaa kotitaloudelle rahallista korvausta, mutta vastineeksi ajasta, hanke tarjoaa muita etuja:

  • Yhteistyökumppanin toteuttama lämpökamerakuvaus veloituksetta. Lämpökamerakuvauksella voi paikantaa esimerkiksi lämpövuotoja
  • Tarvikepaketti pyykinpesuun liittyen
  • Tarvikepaketti lämmitykseen liittyen
  • Tutkimuksessa käytetyt lämpö- ja sähkönkulutusmittarit jäävät kotitaloudelle
  • 50 euron arvoinen lahjakortti


Lisätietoa ENERGISE-hankkeen kotisivuilla.

Lisätiedot:

ENERGISE-hanke
Professori Eva Heiskanen, Helsingin ylipisto,
Mikäli sinulla herää kysymyksiä kyselystä tai tutkimuksesta, voit lähettää sähköpostia ENERGISE-tiimille myös osoitteeseen:

lisätietoa yhteistyöstä
Jenni Juuvinmaa, Posintra Oy,

 

ENERGISE on eurooppalainen tutkimushanke, jossa pyritään ymmärtämään sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutuksia energian käyttöön. ENERGISE kehittää, testaa ja arvioi mahdollisuuksia kotitalouksien ja yhteisöjen energiankäytön kokonaisvaltaiselle muutokselle. ENERGISE-hankkeessa on mukana 10 tutkimusorganisaatiota (yliopistoja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä) Alankomaista, Bulgariasta, Irlannista, Iso-Britanniasta, Saksasta, Sloveniasta, Suomesta, Sveitsistä, Tanskasta ja Unkarista.

Hankkeeseen pyydetään mukaan kaikkiaan 320 eurooppalaista kotitaloutta. Kotitalouksien kanssa tehtävät energiansäästökokeilut toteutetaan hyödyntäen Living Lab -konseptia. Suomessa ENERGISE-hankkeeseen osallistuu Kuluttajatutkimuskeskus. Kuluttajatutkimuskeskuksessa tutkitaan kulutuksen ja kulutusyhteiskunnan kehitystä sekä kulttuurin, yhteiskunnan, talouden ilmiöiden ja politiikan ilmiöiden yhteyksiä kuluttajiin ja kulutusyhteiskuntaan.

Energise-hanke logo

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.