31.3.2020: ANSÖKNINGSFORMULÄRET ÄR STÄNGT. VI FICK CIRKA 100 ANSÖKNINGAR.

 

Företagssedel för att hjälpa till med affärsstörningar orsakade av corona

Borgå stad tar i samarbete med Posintra ibruk Företagssedlar. Företagssedeln är en stödbaserad finansiering till företag, med vars hjälp man kan utveckla företagets verksamhet via egen arbetsinsats eller genom att köpa sakkunnigtjänster för att anpassa affärsverksamheten till den rådande situationen. Företagssedeln kan ansökas av mikro- samt små och medelstora företag, oavsett företagsform, som har hemvist eller är beläget i Borgå och vars verksamhet väsentligt har förändrats p.g.a coronaviruset. Företagssedeln beviljas inte till föreningar, bostads- eller fastighetsaktiebolag eller investeringsbolag. Värdet på en sedel är 2500 euro, moms 0%.

Företagssedlarna beviljas i ansökningsordning för de företag som uppfyller villkoren för stödet och vars beskrivna affärsåtgärder är genomförbara. Det är inte enbart sökhastighet som räknas, utan ansökningsformuläret måste också kunna presentera en konkret och genomförbar idé som mildrar störningen orsakad av corona för företaget. Ansökan öppnas 30.3.

Villkoren för stödet är:

  • Företaget måste ha varit verksamt i minst ett år
  • Företaget måste ha en omsättning på minst 25 000 euro
  • Företagets verksamhet måste ha varit lönsam innan effekterna av coronaviruset
  • Företaget får inte ha betalningstörningar eller skatteskulder för 2019

Vid behov ber vi om mer information t.ex. relaterat till ditt företags ekonomiska situation. Det beviljade stödet går under de minimis villkor. Läs viktig information om de minimis på vår webbplats innan du fyller i ansökningsformulär.


WEBINARIER FÖR ATT STÖDA ANSÖKS FARANDET AV FÖRETAGSSEDELN

Posintra ordnade måndagen den 30.3. en webinarie till de som ansöker om företagssedln. Webinarien på finska hölls klockan 10 och på svenska klockan 12.

Se frågor och svar på webbinarium (på finska)

 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.