L-Tec Sport tog riktningen till Baltikum i samarbete med läroinrättningar

 

– Ett projekt avsätter alltid spår i bakhuvudet. Det sätter i gång hjärnan och tvingar oss att sätta tid på att fundera på strategisk utveckling, säger Marianne Brunou från L-Tec Sport Oy:s marknadsföring.

L-Tec Sport har via Posintra deltagit i både tillväxtprogrammet Övertaget (Valtaus) och projektet Tutka.

– Det skulle bli dyrt att av utomstående köpa samma utbildning som vi får genom att delta i projekten, säger Brunou. – Tack vare projekten har hela personalen kunnat utveckla sig.

 

L-Tec Sport

Pentti Lilli, VD för L-Tec Sport och Marianne Brunou, ansvarig för marknadsföring.

 

Varumärket Karhu blev en framgångsberättelse i Borgå

L-Tec Sport Oy:s spårar sina rötter till 1916 då Karhu grundades under namnet Oy Urheilutarpeita – Sportartiklar Ab.

I produktsortimentet ingick bland annat bobollsartiklar, spjut och diskusar samt löpskor, som sågs på de mest legendariska finländska idrottarnas fötter. På 1930-talet påskyndades Karhus världserövring av bland annat Paavo Nurmis framgångar.

Karhus fabrik fanns länge i Kerkko i Borgå. På 60-talet flyttade produktionen av bobollsträn och bobollsbollar till Monby. Bollsportsaffärsverksamheten såldes1988 till Asko-koncernen och 1996 till Berner Aktiebolag, tills Berner Aktiebolag 2009 sålde sin Karhu-bollsportsaffärsverksamhet till Pentti Lilli och Ari Mononen.

– Vår lilla avdelning låg under fötterna på det stora företaget. Vi ville ha den i våra egna händer, säger Lilli som är vd för L-Tec Sports Oy.

 

Projekt ger företaget tillväxt

I dag verkar L-Tec Sport Oy i en 1500 kvm stor lokal i Ölstens i Borgå, inte alls långt från de ursprungliga rötterna. Verksamheten har breddats från sportartiklar till kompositprodukter och må bra-produkter, såsom försäljning av kinesiologisk tejp och import.

Företaget har utnyttjat bland annat Posintras projekt för att få fart på framgången. L-Tec Sport genomgick 2018 tillväxtprogrammet Övertaget. Under 1,5 års tid funderade man där på en tillväxttrappa med sikte på 2025.

– Tillväxttrappan var fantastisk! Projektet tvingade oss att steg för steg fundera på hur vi ska öka vår omsättning, säger Brunou. – Många av de steg vi planerade har också realiserats!

Efter Övertaget deltog företaget i Tutka-projektet. – Vi insåg att det lönar sig för oss att delta i olika projekt. De förhöjer tankeskärpan och för in nya tankar vid sidan av det operativa arbetet, säger Lilli.

 

Kompetent personal med projektens hjälp

– För en tid sedan var Marianne och jag de yngsta på L-Tec Sport, nu är vi de äldsta, säger Lilli.

L-Tec Sport sysselsätter 14 personer på heltid. I synnerhet under de senaste åren har många anställda avgått med pension. I deras ställe har unga tillkommit, en del av dem direkt från skolbänken.

– Därför har vi deltagit i projekten som team, på det sättet får vi personalen utbildad. Det blir också tal om mycket sådant som i det operativa arbetet annars blir osagt, säger Brunou.

Internationaliseringen får fart av elevsamarbete

Företagen som gick med i Tutka-projektet erbjöds en möjlighet till samarbete med läroinrättningar.

L-Tec Sport inledde samarbete med elever vid Yrkeshögskolan Laurea i Hyvinge. Sju grupper av elever som studerar internationell handel fick en krävande uppgift: att genomföra en bred marknadsundersökning i de baltiska länderna – konkurrenter, prisnivåer, tänkbara samarbetspartner och representanter för inflytelserika medier.

– Vi var redan utsatta för ett tryck för att hitta en väg för kinesiotejp till Baltikum. Jag tvivlade på att de skulle klara av det, fast elevernas lärare hade försäkrat att de var duktiga, säger Brunou.

– De klarade sig jättebra! Om vi själva hade gjort undersökningen skulle den ha tagit massor av tid, säger Brunou.

Undersökningen resulterade i mängder av information och en del överraskningar. – Detta samarbete var så positivt att vi framöver tänker oss flersamarbeten med läroinrättningar! säger Brunou.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.