I augusti körde projektet CEGO – Circular Economy Goes East and West – i gång. Meningen är att påskynda en realisering av den cirkulära ekonomins affärsekonomiska potential samtidigt som ett affärsekonomiskt system för cirkulär ekonomi byggs upp i hela Nyland.

Ett annat mål är att det medan projektet pågår ska uppstå nätverk av företag, nya modeller för samarbete och partnerskap som företagen kan utnyttja för att styra in sin verksamhet på mer hållbara spår.

Projektet förverkligas av de nyländska utvecklingsbolagen Posintra, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke och Novago Yrityskehitys. Vart och ett av utvecklingsbolagen fokuserar på att utgående från sitt eget tema främja potentialen för cirkulär ekonomi i samarbete med företag inom den egna regionen.

Posintras delprojekt har sin tyngdpunkt i att effektivera återanvändningen av marksubstanser. Projektet har som mål att grunda en regional marksubstansbank och att bibringa lokala företag ökad förståelse för cirkulär ekonomi och de möjligheter en sådan erbjuder.

– Övergången till cirkulär ekonomi innebär att också marksubstanser ska återanvändas. Ett så slutet kretslopp som möjligt för alla material måste i framtiden gälla vid all ekonomisk verksamhet. Jag väntar med spänning och intresse på att få se vad allt vi kan få till stånd tillsammans med staden och företagarna samt samarbetsnätverket, säger projektchefen Christina Sani, som ansvarar för Posintras andel.

I Mellersta Nyland ska projektet främja cirkulär ekonomi vid reparationsbyggnation och i västra Nyland främjas cirkulär ekonomi för plastprodukter. Projektet koordineras av yrkeshögskolan Laurea, som integrerar delområdenas aktiviteter till en helhet och distribuerar den goda praxis som vaskas fram inom ramen för projektet.

 

Mer information:

Presentation av projektet

 

Följ projektet på sociala medier:

 

CEGO | Twitter CEGO | Facebook CEGO | Linkedin

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.