CEGO – Circular Economy Goes East and West

CEGO - Circular Economy Goes East and West

Nyland i CEGO

Projektet Circular Economy Goes East and West(CEGO) ska sätta fart på potentialen i den cirkulära ekonomins affärsverksamhet samt skapa ett ekosystem för cirkulär ekonomi som omfattar hela Nyland.

Övergången till cirkulär ekonomi gäller även återanvändning av marksubstanser. I Posintras delprojekt är fokus på att återvinna marksubstanser mer effektivt som ett samarbete mellan staden och företag.
Målet är att främja att en lokal materialbank grundas och att utveckla de lokala företagens förståelse för cirkulär ekonomi och hållbar utveckling samt uppmuntra dem att ta del i den cirkulära ekonomin.

Under projektet bildas även företagsnätverk, nya samarbetsmodeller och partnerskap som gör det möjligt för företagen att göra sin verksamhet ännu mer hållbar.

Projektet genomförs av de nyländska utvecklingsbolagen Posintra Oy, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, som arbetar för cirkulär ekonomi inom renoveringar och Novago Yrityskehitys Oy, som arbetar för cirkulär ekonomi för plastprodukter. Yrkeshögskolan Laurea är samordnare, och integrerar allt till en enhetlig helhet och bidrar till att sprida de bästa metoderna som uppstått i projektet.

Projektets verksamhetsperiod är 1.6.2021 (Posintras start 1.8.2021) – 31.8.2023. Huvudsaklig bidragsgivare är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och projektet finansieras som en del av unionens hantering av covid-19-pandemin. Projektets totala budget är 1 157 311 €.

Följ projektet på sociala medier:

CEGO | Twitter CEGO | Facebook CEGO | Linkedin

 

Information om Posintras delutveckling: projektchef

 

 

Färdigheter

Upplagt på

september 17, 2021

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.