Samarbetsprojektet Luotsi erbjöd Linida Design stöd och uppmuntran: ”Det här klarar jag!”

 

Linida Design, ett företag som designar och tillverkar mattor av ylle, fick uppleva internationell framgång och försvann därefter nästan helt. Samarbetsprojektet Luotsi erbjöd stöd och konkreta verktyg för företagets kundservice – bland annat en virtuell inredningstjänst. 


Linidas handvävda finländska
mattor kan beundras bland annat i Abu Dhabi, Washington och Tokyo. Mattorna pryder golven hos företag, diplomater och vanliga finländare. 

För åtta år sedan förändrades livssituationen för Pirjo Pajusalo som är företagaren bakom Linida Design, då blev hon ensam med sina två tonårsbarn. 

– Företagets marknadsföring tynade så småningom bort och beställningarna minskade. Jag hängde inte med i utvecklingen längre, berättar Pajusalo. 

Under hösten 2021 använde Pirjo det sista av materiallagret, då funderade Pirjo på om hon skulle investera tusentals euro i nytt ullgarn eller lägga ner hela verksamheten.

– Det egna företaget betydde ändå så mycket för mig att jag bestämde mig för att fortsätta. Jag tänkte att, om jag en gång i tiden hade skapat företaget från grunden, så klarar jag det nog det här också. Jag beställde ullen och bestämde mig för börja marknadsföra företaget. 

Pajusalo vände sig till Posintra och hittade på webbplatsen information om samarbetsprojektet Luotsi, som redan hade inletts. Luotsi är riktat till aktörer inom den kreativa branschen. Som tur var fanns det möjlighet, för ytterligare en företagare, att delta.

Linida Design, ett företag som designar och tillverkar mattor av ylle, fick stöd och konkreta verktyg från projektet Luotsi– bland annat en virtuell inredningstjänst.

Pirjo Pajusalos yllemattor beundras runt om i världen. Nu går det också att testa Linida Designs mattor virtuellt i det egna hemmet eller företaget via en virtuell inredningstjänst.

Ekonomisk tillväxt med hjälp av Luotsi 

Luotsis mål är att skapa ny affärsverksamhet för entreprenörer genom att utnyttja digitala möjligheter. Företagarna som deltagit i projektet får träffa andra företagare inom den kreativa branschen och delta i workshops. 

Varje deltagare får också under projektets gång utveckla ett eget digitala projekt med den inköpsbudget som projektet tillhandahåller. 

Pajusalo fick möjligheten att i samarbete med flyAR Augmented Reality Studio Oy för att skapa en virtuell inredningstjänst. Med hjälp av den kan kunden testa Linida Designs mattor i det egna hemmet eller i det egna företaget. 

– Även om inte alla modeller och färger ännu är tillgängliga virtuellt, får kunderna en uppfattning om hur mattan kunde se ut i det egna hemmet. Samtidigt minns de mattan bättre, betonar en glad Pajusalo.  

Dessutom fick Linida Design nya produktbilder, tagna av fotografen Niko Laurila, av honom fick hon fick också stöd för konkret marknadsföringsarbete. 

– Dagens företagare måste behärska så mycket. Osäkerhet kan leda till att man inte gör någonting alls. Tröskeln för att marknadsföra sig, speciellt för oss entreprenörer inom den kreativa branschen, kan vara rätt hög, förklarar Pajusalo. 

Det mest värdefulla Luotsi medförde var enligt Pajusalo tron på sig själv och den egna företagsverksamheten.  

 Annika Weckman var inspirerande och jag började igen en gång tro på att mattorna är underbara och att det här är någonting jag verkligen kan. Problemet med entreprenörskap är att vi tillbringar för mycket tid med enbart våra egna tankar. Vi behöver någon som då och då ger oss beröm och uppmuntran, intygar Pajusalo. 

 

Luotsi är ett samarbetsprojekt mellan Keuke, Novago och Posintra. I Posintras delprojekt kan delta företagare som har hemkommunen Borgå, Askola, Mörskom eller Pukkila. Projektets huvudfinansiär är den Europeiska socialfonden. Finansieringen är beviljad via NTM-centralen i Tavastehus. Projektet finansieras med REACT-EU finansiering, som en del av Europeiska Unionens åtgärder på grund av covid-19 pandemin. 

Luotsi-logot

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.