Tillväxtprogrammet Valtaus (Övertaget), riktat till små och medelstora företag, körde i medlet av mars i gång med en ny företagsgrupp. Tillväxtprogrammet pågår i ett år. I den ena av programmets företagsgrupper ingår 17 företag från Östnyland. Av dem verkar nio i Lovisa och åtta i Borgå. Vid sidan av Östnyland ingår små och medelstora företag från västra och mellersta Nyland. Posintra är nämligen inte ensamt om att genomföra Valtaus: också mellersta Nylands utvecklingsbolag Keuke och Nyföretagarcentralen i västra Nyland Novago Yrityskehitys Oy är med. I Valtaus deltar 2018 sammanlagt 42 små och medelstora företag i Nyland.

Mot slutet av mars sammankom företagen i en framtidsworkshop på Konstfabriken. Workshoppen genomfördes av Posintras experter på företagsutveckling och framtidsforskare från finländska Futures Platform Oy, som har utvecklat en webbaserad tjänst för framtidsprognosticering. Den gör det möjligt för företag att identifiera framtida trender med möjligheter och hot.

För merparten av företagarna erbjöd workshoppen framför allt en möjlighet att stanna upp och för ett ögonblick frigöra sig från vardagens stress för att se den större bilden av framtiden. Futures Platform -framtidsarbetet utmanar till en mycket bred granskning av fenomen som påverkar vår omgivning. Den största behållningen av workshoppen får man vanligtvis i smågrupperna och av den gemensamt genererade, många gånger vilt förgrenade diskussionen som föder nya synsätt. Flera företagare upplevde också att workshoppen hade gett omedelbart genomförbara konkreta idéer för hur det egna företaget kan utvecklas.

Valtaus-gruppen i Östnyland fortsätter med företagsspecifika träffar för tillväxtplanering och med tillväxtcoaching som börjar i april. Mer information i Valtaus-tillväxtprogrammet.


Fakta:

  • Futures Platform är en finländsk webbaserad tjänst som har utvecklats i över 5 år.
  • Företaget säljer licenser för tjänsten, som gör det möjligt att förutsäga och strukturera framtida utmaningar och möjligheter.
  • Verktyget lodar megatrender som klimatförändring, ekonomisk tillväxt, urbanisering, hälso- och välfärdsutveckling, etiskekologiska förändringar, digitalisering, vetenskaplig och teknologisk utveckling samt sannolikheten för att därmed förknippade fenomen förverkligas.
  • Produktionen av bakgrundsinformation utnyttjar ett internationellt nätverk av experter på framtidsprognoser, statistisk historiekunskap och senaste nyhetsdata. I växande grad utnyttjar tjänsten dessutom artificiell intelligens.
  • Utvecklingsbolaget Posintra producerar och faciliterar av Posintra koncipierade framtidsworkshoppar för företag och kommuner, vid vilka framtiden lodas med hjälp av Futures Platform -verktyget och utgående från faktorer som påverkar deltagarnas verksamhet.
  • Tillväxtprogrammet Valtaus är gemensamt för tre utvecklingsbolag i Nyland: Posintra, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus och Nyföretagarcentralen i Västnyland Novago Yrityskehitys, med det officiella namnet BIITTI-företagsteamen i Nyland. Projekttiden är 1.9.2016–31.5.2019.Mer information om Valtaus: Posintra Oy, Ari Perälä, , tel. +358 50 506 5700

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.