För den utomstående kan projektjargong lätt låta bedövande. För oss på Posintra är det viktigt att veta vad de olika begreppen betyder för Östra Nyland, dvs. hur EU-finansieringen kanaliseras också här. EU:s nya programperiod har precis börjat, och vi har sammanfattat vad den handlar om.

 

ERUF, ESF, programperiod… Ett kärt barn har många namn. Projektfinansieringsvärlden är unik, och Posintra har till uppgift att navigera smidigt i den och kanalisera EU-finansieringen till förmån för Borgå och hela Östra Nyland. Sammanlagt har vi genomfört dussintals projekt inom olika sektorer och kanaliserat miljontals euro för att stärka livskraften i vår region.

 

Varför projekt?

Genom dessa projekt har Borgå sett en konstfabrik, stadsbussen Rinkeli, smart belysning för Västkusten och rekryteringsevenemanget Donfabriken födas, för att inte tala om det ökade kunnandet och affärsverksamheten. Varje projekt ger effekt, både för enskilda företag och för regionen som helhet. En rad projekt kan däremot ha en långsiktig inverkan på utvecklingen av olika sektorer och teman.

Extern finansiering gör det möjligt att genomföra utvecklingsarbete som annars ofta skulle ha lämnats helt eller delvis ogjort. Projekten är typiskt regionala testlaboratorier där något nytt kan utforskas och djärvt piloteras, och även företag kan involveras i arbetet. Ibland är deras konkrethet omedelbart synlig, ibland sätter de ett frö som tar tid att gro.

 

Varifrån kommer projektfinansieringen?    

I korthet: Från EU. EU:s regional- och strukturpolitik syftar till att minska skillnaderna i välstånd och utveckling mellan regioner och till att säkerställa hållbar tillväxt och konkurrenskraft i EU. Regional- och strukturpolitik görs i varje programperiod. Programperioden 2021–2027 är nu på gång. För varje programperiod utarbetar varje EU-land sitt eget program med utgångspunkter, mål, konkreta åtgärder och finansiering.

Det finska programmet har utarbetats i ett omfattande samarbete med företrädare för ministerier, regioner och organisationer. I Finland tilldelas projektledarna finansiering till exempel av NTM-centralerna och landskapsförbunden, i vårt fall av Nylands förbund. Finansieringen kommer därför att sökas från dessa organ genom separata ansökningsomgångar, där flera konkurrerar om samma finansiering. Finansieringen sker genom separata fonder, t.ex. Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Under den föregående finansieringsperioden 2014–2020 genomförde vi 38 olika projekt i Posintra och tillsammans med våra partners. Under den nya programperioden har ett projekt redan inletts, Kolsmart Jukola. Under den nya programperioden är konkurrensen om finansieringen ännu hårdare, särskilt i Nyland. Det problem som ska lösas och det resultat som ska uppnås måste vara relevant och tillräckligt innovativt och måste också passa in i villkoren för att ansöka genom det finansiella instrumentet i fråga. Trots det kan även bra projektidéer lämnas kvar i sökningen.

 

Nu på gång: Ett förnyat och kunnigt Finland

Den nya programperiod som startade förra året heter Förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Programmet stöder politik inom näringsliv, energi, klimat, innovation, utbildning och sysselsättning samt kampen mot utslagning och fattigdom. Själva arbetet finansieras av tre kompletterande fonder, vilka är Europeiska socialfonden (ESF+), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och fonden för en rättvis övergång (JTF). Finansieringen sker genom regionråden, NTM-centralerna och Livsmedelsverket.

Finansieringsansökningarna för programperioden 2021–2027 för Förnybart och kompetent Finland pågår för närvarande och vi på Posintra håller på att förbereda projekten. Det finns många intressanta och ambitiösa aktiviteter planerade för de kommande åren

 

Du kan läsa mer om teman för EU:s programperiod 2021–2027 här: 
https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027

 

För aktuella projekt och information om våra tidigare projekt, läs mera här: https://posintra.fi/sv/projekt/

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.