Hankejargon kuulostaa ulkopuolisen korvaan helposti puuduttavalta. Meille Posintrassa taas on elintärkeää tietää, mitä eri termit Itä-Uudellemaalle mahdollistavat eli miten EU-rahoitusta ohjataan myös tänne. Uusi EU:n ohjelmakausi on juuri käynnistynyt, tiivistimme mistä tässä kaikessa on kyse.

EAKR, ESR, ohjelmakausi…Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Hankerahoituksen maailma on omanlaisensa ja Posintran tehtävä on navigoida siellä sujuvasti ja ohjata EU-rahoitusta Porvoon ja koko Itä-Uudenmaan hyväksi. Olemme toteuttaneet yhteensä kymmeniä eri alojen hankkeita ja ohjanneet miljoonia euroja alueemme elinvoiman vahvistamiseksi.

 

Miksi hankkeet?

Hankkeiden kautta Porvooseen on syntynyt mm. Taidetehdas, Rinkeli-bussi, Länsirannan älyvalaistus ja Duunitehdas-rekrytointitapahtuma, puhumattakaan kasvaneesta osaamisesta ja liiketoiminnasta. Jokaisella projektilla rakennetaan vaikuttavuutta niin yksittäisten yritysten kuin koko alueen kannalta. Hankkeiden sarjoilla taas pystytään vahvistamaan pitkävaikutteisesti eri alojen ja teemojen kehitystä.

Ulkopuolisella rahoituksella mahdollistetaan sellainen kehittämistyö, joka muutoin jäisi useimmiten osin tai kokonaan tekemättä. Hankkeet ovatkin tyypillisesti alueellisia koelaboratorioita, joilla voidaan selvittää ja rohkeasti pilotoida jotakin uutta ja ottaa myös yritykset mukaan työhön. Joskus niiden konkretia näkyy heti, joskus ne istuttavat siemenen, joka itää vasta ajan päästä.

 

 

Mistä hankerahoitus tulee?

Lyhyesti: EU:sta. Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikalla pyritään tasaamaan alueiden välisiä hyvinvointi- ja kehityseroja sekä varmistamaan EU:n kestävää kasvua ja kilpailukykyä. Alue-ja rakennepolitiikkaa tehdään ohjelmakausittain. Nyt on käynnissä ohjelmakausi 2021-2027. Kutakin ohjelmakautta varten jokainen EU:n jäsenmaa laatii oman ohjelmansa, joka sisältää työn lähtökohdat, tavoitteet sekä käytännön toimet ja rahoituksen.

Suomen ohjelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä ministeriöiden, alueiden ja järjestöjen edustajien kanssa. Rahoituksen Suomessa allokoi hanketoteuttajille esimerkiksi ELY-keskukset ja maakuntaliitot, meillä Uudenmaan liitto. Rahoitusta haetaan siis näiltä tahoilta erikseen avattavissa hankehauissa, joissa samasta rahoituksesta kilpailee useita tahoja. Rahoitusta jaetaan erillisistä rahastoista kuten Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Edellisellä rahoituskaudella 2014-2020 toteutimme Posintrassa ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa yhteensä 38 eri hanketta. Uudella ohjelmakaudella käynnissä on jo yksi hanke, Hiiliviisas Jukola. Käynnistyneellä ohjelmakaudella kilpailu rahoituksesta on entistä kovempaa, etenkin Uudellamaalla. Ratkaistavan ongelman ja tavoiteltavan tuloksen tulee olla relevantti ja riittävän innovatiivinen sekä sopia myös kyseisen rahoitusvälineen hakuehtoihin. Siitä huolimatta hyvätkin hankeaihiot voivat jäädä haussa rannalle.

 

Nyt käynnissä: Uudistuva ja osaava Suomi

Viime vuonna käynnistynyt uusi ohjelmakausi on nimeltään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Ohjelma tukee  elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Rahoitusta itse työhön myönnetään kolmesta toisiaan täydentävästä rahastosta, jotka ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR+), Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Rahoitusta myöntävät maakuntien liitot, ELY-keskukset ja Ruokavirasto.

Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmakauden 2021-2027 rahoitushaut ovat paraikaa käynnissä ja meillä Posintrassa hankevalmistelut vireillä. Suunnitteilla on monenlaista kiinnostavaa ja tavoitteellista tekemistä tuleville vuosille.

 

 

EU:n ohjelmakauden 2021-2027 teemoihin voit tutustua tarkemmin täältä:
https://rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027

Tällä hetkellä käynnissä olevan hankkeet sekä tietoa menneistä hankkeistamme löydät sivuiltamme: https://posintra.fi/hankkeet/

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.