Skarpsynt fokus eller kreativ orkan – en person med autism kan tillföra arbetsplatsen speciella färdigheter

 

Personer inom autismspektrumet har ofta specialtalanger men också olika grader av utmaningar i sina liv. En skicklig arbetsgivare kan utnyttja de anställdas styrkor och uppskatta värdet i mångfald.

I skolningen ett gott bemötande av personer inom autismspektrumet, som organiserades som den del av PALKO-projektet, behandlades hur ett liv med autismspektrum ter sig, och vilket värde en person inom autismspektrumet kan tillföra arbetsplatserna.

Under evenemanget hördes Katriina Siiskonen, Autism- och Aspergerförbundets organisationsplanerare, Ilkka Nygrén, vice ordförande i Autismi- ja Aspergerliitto och ordförande för Suomen Autismiyhdistys (SAY), och Iina Nykänen, ömsesidig mentor och erfarenhetsexpert i Autismi- ja Aspergerliitto.

 

Sociala utmaningar och spända sinnen

 

Cirka en på hundra finländare diagnostiseras med autismspektrum. Precis som namnet antyder omfattar det en mängd olika syndrom. Det finns inga två människor som är helt lika.

En person inom autismspektrumet kan vara mycket intelligent och kapabel eller allvarligt funktionshindrad, varvid ett starkt stöd krävs för att klara av vardagen.

De vanligaste särdragen är utmaningar i anknytning till sensorisk kontroll, såsom sensorisk över- och underkänslighet, stresskänslighet och begränsad förmåga till socialt samspel. Det kan vara svårt för en person inom autismspektrumet att tolka andras känslor, tankar eller intentioner. Att titta en person i ögonen kan vara förvirrande.

För många känns det viktigt att kunna förlita sig på rutiner och förändringar upplevs svåra.

 

En person med intensiv fokus, en kreativ konstnär – styrkorna inom spektrumet

 

Autismspektrumet inkluderar också styrkor, och arbetsgivarens öppenhet belönas ofta.

Visste du, att till exempel Vincent van Gogh, Wolfgang Amadeus Mozart, Bill Gates, Sir Isaac Newton, Woody Allen, Jane Austen, Nikola Tesla och Albert Einstein hade autistiska drag?

Personer inom autismspektrumet kan antingen uppleva svårigheter med koncentrationen eller vara extremt fördjupade i ämnen. Även om få är en Einstein, är många oerhört noggranna och grundliga, och utgör till exempel utmärkta bakgrundsstöd för forskare och politiker.

Personer inom autismspektrumet har ofta väldigt snäva intresseområden som de ägnar exceptionellt intensiv uppmärksamhet åt. De når till exempel stor framgång som specialister.

 

Även om det kan vara svårt att uppfatta helheter, har personer inom spektrumet ofta ett öga för detaljer och en tendens att följa rutiner. Kombinationen skapar till exempel optimala programvaruarkitekter.

Personer inom autismspektrumet kan också vara mycket kreativa, idérika, konstnärliga och spontana på sina arbetsplatser.

Andra noterade styrkor kan även vara ett gott minne och en god känsla för rättvisa.

Det är viktigt att hitta styrkorna hoa varje enskild person, identifiera svagheterna, och se till att utmaningarna anknutna till syndromet inte försvårar utförandet av arbetsuppgifterna. Lösningen kan till exempel vara distans- och deltidsarbete.

I bästa fall är en person inom autismspektrumet en verklig tillgång för företaget.

Mer info om Palko projektet: Projekchef Anne Wetterstrand,  , +358 50 366 0125

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.