Tarkkasilmäinen keskittyjä tai luova pyörremyrsky – autismikirjon henkilö voi tuoda työpaikalle erityistaitoja

 

Autismikirjon henkilöillä on usein erityislahjakkuuksia mutta myös eriasteisia haasteita elämässään. Taitava työnantaja osaa valjastaa työntekijöiden vahvuudet ja näkee arvoa erilaisuudessa.

PALKO-hankkeen järjestämässä Autismikirjon henkilön hyvä kohtaaminen -koulutuksessa raotettiin sitä, millaista on elämä autismikirjon kanssa ja pohdittiin, millaista arvoa autismikirjon henkilö voi tuoda työpaikoille.

Tilaisuudessa puhuivat Autismi- ja Aspergerliiton järjestösuunnittelija Katriina Siiskonen, kokemuskouluttaja, Autismi- ja Aspergerliiton varapuheenjohtaja ja Suomen Autismiyhdistyksen (SAY) puheenjohtaja Ilkka Nygrén sekä Autismi- ja Aspergerliiton vertaisohjaaja ja kokemusasiantuntija Iina Nykänen.

 

Sosiaalisia haasteita ja kireäksi viritetyt aistit

 

Noin joka sadas suomalainen on diagnosoitu autismikirjoon. Nimensä mukaisesti joukkoon kuuluu hyvin laaja kirjo erilaisia oireyhtymiä. Yhtäkään keskenään samanlaista ihmistä ei ole.

Autismikirjon henkilö voi olla hyvin älykäs ja kykenevä tai vakavasti kehitysvammainen, jolloin arjesta selviäminen vaatii vahvaa tukea.

Yleisimpiä erityispiirteitä ovat aistisäätelyyn liittyvät haasteet, kuten aistin yli- ja aliherkkyydet, stressiherkkyys ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat. Kirjon henkilön voi olla vaikea tulkita toisten ihmisten tunnetiloja, ajatuksia tai aikomuksia. Silmiin katsominen saattaa hämmentää.

Monille rutiineihin tukeutuminen on tärkeää ja muutokset tuntuvat vaikeilta.

 

Intensiivinen keskittyjä, luova taiteilija – moninaisen kirjon vahvuudet

 

Autismikirjoon liittyy myös vahvuuksia, ja työnantajan avarakatseisuus usein palkitaan. Tiesitkö, että esimerkiksi Vincent van Goghilla, Wolfgang Amadeus Mozartilla, Bill Gatesilla, Sir Isaac Newtonilla, Woody Allenilla, Jane Austenilla, Nikola Teslalla ja Albert Einsteinilla on ollut autistisia ominaisuuksia?

Autismikirjon henkilöt voivat olla joko huonoja keskittymään tai äärimmäisen uppoutuvia. Vaikka harva on Eistein, monet ovat hyvin tarkkoja ja perusteellisia, jolloin he ovat esimerkiksi hyviä taustatyön tekijöitä tutkijoille ja poliitikoille.

Autismikirjon henkilöillä on usein kapea-alaisia mielenkiinnonkohteita, joihin he kiinnittävät poikkeuksellisen intensiivisesti huomiota. He menestyvätkin esimerkiksi erikoisasiantuntijoina.

Siinä missä kokonaisuuksien hahmottaminen voi olla vaikeaa, kirjon henkilöillä on monesti silmää yksityiskohdille ja taipumusta kiinnittyä rutiineihin. Tästä yhdistelmästä syntyy esimerkiksi ihanteellisia ohjelmistokoodareita.

Autismikirjon henkilöt voivat myös olla hyvin luovia, idearikkaita, taiteellisia ja spontaaneita työpaikan sähikäisiä.  Vahvuuksiksi on lueteltu myös hyvä muisti ja oikeudentaju.

Olennaista on löytää kunkin henkilön vahvuudet, tunnistaa heikkoudet ja varmistaa, etteivät oireyhtymään liittyvät haasteet haittaa työntekoa. Ratkaisuna voi olla esimerkiksi etä- ja osa-aikatyö.

Parhaassa tapauksessa autismikirjon henkilö on yritykselle todellinen voimavara.

 

Lisätietoa PALKO-hankkeesta: Projektipäällikkö Anne Wetterstrand, , +358 50 366 0125

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.