Stödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa.

Se här stödets allmänna villkor Statskontoret – kostnadsstödet  

 

Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020, innan du ansöker det bra att ordna med följande:

1.Kolla om din huvudbransch är stödberättigad Kostnadsstödet – stödberättigade branscher  

2. Gör en kalkyl för att se om ditt företag kan få stöd Kostnadsstödet – räknare  

Innan du gör ansökan kom ihåg dessa:

  1. Meddela ditt kontonummer till beskattaren (om du inte redan gjort det), stödet kan utbetalas bara till det konto som du har anmält till Skatteförvaltningen  
  2. Skaffa nödvändiga uppgifter för ansökan

-försäljningsuppgifter på månadsnivå gällande stöd- samt jämförelsemånaderna (se allmänna direktiv) ifall uppgifterna inte redan anmälts till Skatteförvaltningen medelst månatlig MOMS-anmälan

-uppgifter gällande fasta kostnader(kostnadsbelopp samt -typ tex hyra) för stödmånaderna (se allmänna direktiv) per månad

-uppgifter gällande andra erhållna (beviljade) erättningar eller stöd i anslutning till koronapandemin (stöd eller tex försäkringsersättningar) 

-Statskontoret får företagets övriga ekonomiska- samt löneuppgifter från Skatteförvaltningen samt inkomstregistre

OBS! Man kan inte bifoga bilagor till ansökningen

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.