Ofta anses upptäckar-jockarna och tillväxtföretagen ha monopol på innovationer. I stället ska precis vartenda företag ha innovation i sin verktygslåda. Grundprincipen för innovation är att företaget ska förnyas i takt med förändringen och kunderna. Med hjälp av Posintras nya handbok är det lätt att komma i gång.  

 

Tänker du att innovation inte är något för ditt företag? Innovation och innovering som ord kan låta högtidligt men egentligen är det bara frågan om att se sin egen verksamhet och sitt eget utbud ur nya synvinklar. 

– Företagare är ofta i grunden innovatörer och beredda på förändring också om allt är bra här och nu. Det är just frigörelsen från nuet som utgör innovationens kärna. Hur skulle vi kunna göra detta annorlunda, vad nytt skulle vi kunna erbjuda, hur hänger vi med i förändringarna på marknaden? Det finns ingen affärsverksamhet som inte över tid måste förnya sig för att behålla sin konkurrenskraft, säger Posintras företagsutvecklare Ari Långsjö

Till hjälp för små och medelstora företag som vill förnya sin verksamhet har Långsjö sammanställt den rykande färska handboken Rohkeus (Var modig). Boken, som publicerats på finska, har tillkommit med stöd av Europeiska unionens strukturfondsprojekt RECOIN och erbjuder verktyg för att påbörja och genomföra innovationsprocessen. Det är små steg som krävs för att komma i gång. 

– Med handbokens hjälp kan man bekanta sig med designtänkets principer och fundera på var i vårt företag det skulle finnas behov av förnyelse. Antingen kan man plocka valda verktyg för eget behov ur boken eller också kan man följa den som en logisk process, från början till slut.

 

Rohkeus-käsikirja

 

Kunden har ändå alltid rätt

I designtänket utgår allt från kunden och från att utvecklingen styrs av kundens behov. Det innebär en utmaning av det traditionella företagscentrerade utvecklingsarbetet där företagaren eller företaget funderar på vad jag eller vi vill erbjuda, vad vi kan. Detta sätt att tänka har i vår snabbt föränderliga värld kommit till vägs ände. 

– Handboken hjälper dig att fundera över och undersöka din egen kund. Du hittar många olika vägar till förståelse för vad kunden tänker, gör och behöver och du kan utveckla din egen verksamhet till att på ett affärsekonomiskt lönsamt sätt svara mot dessa behov. Det är lättare att hitta svaren om du frågar vad kunden gör, inte vad kunden behöver. Vanligen skaffar kunden sig en produkt eller en tjänst för att få något gjort. Om produkten på ett bra sätt gör det den ska tenderar kunden att återkomma.

För att utvecklingsarbetet inte ska bygga på antaganden är det bäst att involvera kunden i innovationsprocessen. Utveckling i samförstånd ingår också annars i innovationstänkets kärna. För att ta fram egna produkter och tjänster kan även ensamföretagaren samla ett team av kunder och representanter för olika branscher omkring sig.

– Innovation behövs i vartenda företag. Av ren slentrian tänker man att hårklippning redan har uppfunnits som fungerande business. Men hur skulle du kunna skilja dig från mängden? Är kunden kanske ute efter något annat, utöver att få håret klippt? Skulle du kunna profilera dig till exempel genom att utbilda dig till coach och hjälpa kunden att lösa de problem som snurrar i huvudet medan håret klipps? I så fall skulle du ha en verklig “huvudbusiness”. Alltså en helt ny marknad.

 

Varje företag har förmågan att förnyas

För innovation är det viktigaste nyfikenhet och en barnslig förmåga att förundras. Beräkningar och invanda rutiner ska man inte fastna i. I stället ska man modigt ta sig an förändringar. Det finns inga misslyckanden; en kultur av försök och misstag hör till. Innovation präglas av att också vilda idéer får flyga.

– Var och en har förmågan att på något sätt förnya sig och all förnyelse är i viss mån innovation. Förändring är oundviklig och den som vill överleva kan därför inte stampa på stället. 

Vilket av verktygen i boken är då företagsutvecklarens egen favorit? 

–  Jag tycker om jobs to be done-tänket, det är en lite nyare grej också för mig själv. Också detta innebär att man funderar över vad kunden gör så att kundens verksamhet ses som en kontext: vad kunden gör för att åstadkomma något. Det blir en ögonöppnare, “ahaa, det där är själva poängen för kunden”. 

 

Handboken ”Rohkeus” (Var modig) fås i augusti från Posintra. Senare kommer boken att publiceras också i digitalt nedladdbar form. Boken är lämpad för såväl nyföretagaren som för ett fungerande företag, som stöd för till exempel produktutvecklingen. 

 

Intresserad? Du behöver inte vara ensam med innoverandet. Boka gratis tid hos Posintras företagsutvecklare. 

Ta kontakt

 

Handboken har producerats inom projektet Recoin som finansierades av Europeiska regionutvecklingsfonden ERUF och avslutades 31.12.2021.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.