Innovointi mielletään helposti pellepelottomien tai kasvuyritysten yksinoikeudeksi, mutta sen tulisi kuulua ihan jokaisen yrityksen keinovalikoimaan. Perusperiaatteiltaan innovointi tarkoittaa yrityksen uudistamista muutoksen ja asiakkaiden mukana. Liikkeelle pääset helposti vastajulkaistun Rohkeus-käsikirjan avulla.

 

Ajatteletko, että innovointi ei kuulu meidän yrityksellemme? Innovointi ja innovaatiot voivat kuulostaa sanoina juhlallisilta, mutta oikeastaan kyse on vain oman toiminnan ja tarjooman pohtimista uusista näkökulmista. 

– Yrittäjät ovat usein jo perusluonteeltaan innovoijia ja varautumassa muutokseen, vaikka kaikki olisikin hyvin tässä ja nyt. Juuri nykyhetkestä irtautuminen muodostaa innovoinnin ytimen. Miten tämän voisi tehdä toisin, mitä uutta voisimme tarjota, miten kiinnitymme markkinoiden muutokseen? Ei ole olemassa sellaista liiketoimintaa, jonka ei pitäisi uudistua ajassa pysyäkseen mukana kilpailussa, sanoo Posintran yrityskehittäjä Ari Långsjö

Långsjö on koonnut vastajulkaistun Rohkeus-käsikirjan, joka auttaa pk-yrityksiä uudistamaan omaa toimintaansa. Kirja on tuotettu Euroopan Unionin rakennerahaston RECOIN-hankkeen tuella ja tarjoaa työkaluja oman innovointiprosessin aloittamiseen ja toteuttamiseen. Liikkeelle voi lähteä pienestikin. 

– Käsikirjan avulla voi tutustua muotoiluajattelun periaatteisiin ja pohtia missä kohtaa juuri meidän yrityksessämme olisi uudistumisen paikkoja. Kirjasta voi poimia omaan tarpeeseen sopivia työkaluja tai sitä voi edetä loogisena prosessina alusta loppuun.

Rohkeus-käsikirja


Asiakas on kuin onkin oikeassa

Muotoiluajattelussa kaikki lähtee asiakkaasta ja asiakkaan tarpeiden kautta kehittämisestä. Se haastaa perinteisen yrityslähtöisen kehittämisen, jossa yrittäjä tai yritys pohtii mitä minä tai me haluamme tarjota, mitä me osaamme. Tämä ajattelu on nopeasti muuttuvassa maailmassa tullut tiensä päähän. 

– Rohkeus-kirjan avulla pääset ihmettelemään ja tutkimaan omaa asiakastasi. Löydät monta tapaa hakea ymmärrystä asiakkaan huolista, tekemisestä ja tarpeista sekä kykenet kehittämään omaa toimintaasi vastaamaan näihin tarpeisiin liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla. Vastauksia on helpompi saada kysymällä, mitä asiakas tekee, ei niinkään mitä asiakas tarvitsee. Asiakas yleensä hankkii jonkin tuotteen tai palvelun saadakseen jonkun homman tehtyä. Jos tuote tekee hommansa hyvin, asiakas on taipuvainen hankkimaan sen uudelleen.

Asiakas onkin hyvä ottaa innovointiprosessiin mukaan, jotta kehittäminen ei tapahdu oletusten varassa. Yhteiskehittäminen on muutenkin innovointiajattelun ytimessä. Yksinyrittäjäkin voi kerätä ympärilleen oman, eri alojen edustajista ja asiakkaista koostuvan tiimin, jonka avulla lähteä innovoimaan omia tuotteita ja palveluita. 

– Innovointi kuuluu ihan kaikille yrityksille. Helposti sitä ajattelee, että esimerkiksi hiustenleikkuu on jo valmiiksi keksitty, toimiva bisnes. Mutta miten siellä voisi erottua muista? Hakeeko asiakas hiustenleikkuun lisäksi jotain muutakin? Voisitko erottautua muista esimerkiksi kouluttautumalla coachiksi ja auttamalla asiakasta ratkaisemaan hiustenleikkuun lomassa päässä pyöriviä asioita? Tällöin olisit todellisessa “pääbisneksessä”. Eli kokonaan uudessa markkinassa.


Jokaisella yrityksellä on kyky uudistua

Tärkeintä innovoinnissa onkin uteliaisuus ja lapsenomainen ihmettelyn kyky. Ei kannata jumiutua laskelmointiin ja totuttuihin kaavoihin, vaan kohdata rohkeasti muutos. Epäonnistumisia ei ole, vaan innovointiin kuuluu yrityksen ja erehdyksen kulttuuri, jossa villitkin ideat saavat lentää.

– Jokaisella on kyky jollakin tavalla uudistua ja kaikki uudistuminen on jossain määrin innovointia. Muutos on vääjäämätöntä, joten paikalleenkaan ei voi jäädä, jos mielii pysyä elinkykyisenä. 

Entä mikä on yrityskehittäjän oma suosikkityökalu kirjasta? 

–  Itse pidän jobs to be done -ajattelusta, se oli vähän uudempi juttu itsellekin. Sekin on asiakkaan tekemisten ihmettelyä, jossa asiakkaan toimintaa ajatellaan kontekstina: mitä asiakas tekee saadakseen jotain aikaa. Se avaa silmiä, “ahaa, tuo on asiakkaalle se juttu”. 

 

Rohkeus-käsikirja on saatavilla Posintrasta elokuussa. Kirja tullaan myöhemmin julkaisemaan myös digitaalisesti ladattavassa muodossa. Kirja sopii niin aloittavalle yrittäjälle kuin jo toimivalle yritykselle esimerkiksi tuotekehityksen tueksi. 

 

Kiinnostuitko? Älä jää innovoinnin kanssa yksin. Varaa maksuton aika Posintran yrityskehittäjälle. 

Ota yhteyttä

 

 

Rohkeus – käsikirja, joka auttaa uudistumaan on tuotettu osana Recoin-hanketta. Hanke sai rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:sta ja päättyi 31.12.2021.  

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.