RECOIN

 

 

Happily_rahoittajien logot

RECOIN

RECOIN -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa uusmaalaisten pk-yritysten edellytyksiä ja valmiuksia kasvaa ja kansainvälistyä kehittämällä niiden innovointikyvykkyyttä ja osaamista, parantamalla markkina-, tulevaisuus- ja teknologiatietoutta sekä laajentamalla kontaktiverkkoa. Tämä luo osallistuville yrityksille mahdollisuuksia innovoida tuotteita ja palveluja ydinliiketoiminnan ja kotimarkkinoiden ulkopuolelle sekä rohkeutta uusiin avauksiin.

RECOIN -hankkeessa luodaan systemaattinen prosessi pk-yritysten innovaatiotoiminnan ja sitä kautta kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseen saattamalla suuryritysten (kannustinyritysten) markkinaymmärrys ja tulevaisuustieto yhdessä viimeisimmän tutkimustiedon kanssa uusmaalaisten pk-yritysten käyttöön. Yritysten innovaatiotoimintaa vahvistetaan laajentamalla tietoisuutta tulevaisuuden teknologioista ja sekä auttamalla tunnistamaan kannustinyritysten imussa eurooppalaisia kasvu- ja kehitysalustoja, joiden kautta kehittämistyöhön voidaan hakea lisäresursseja.

Hankkeen aikana ruopataan aktiivisesti toimialueen pk-yrityksiä, vauhditetaan niiden innovaatiotoimintaa, kannustetaan yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä pyritään poistamaan kasvun pullonkauloja. Kannustinyrityksiä kuulemalla kerätään viimeisintä markkina- ja tulevaisuustietoa, jota täsmennetään tutkijahaastatteluin. Brainstormausten, innovaatiosessioiden ja hackathonien avulla viimeisin tieto välitetään kiinnostavalla ja konkreettisella tavalla alueen pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi yhdessä kv-rahoitusmahdollisuuksien kanssa.

Hankkeen tuloksena mukana olevien yrityksien substanssi- ja liiketoimintaosaaminen paranee. Ketterästä skannerointi- ja parviälytyöstä tulee pysyvä osa niiden strategiatyötä. Hankkeessa mukana olevat yritykset tekevät kartoituksia ja avauksia uusille liiketoiminta-alueille tai uusiin markkinoihin. Ne innovoivat uusia tai parannettuja tuotteita, tuotantomenetelmiä, teknologioita tai palveluita. Pidemmällä aikavälillä yritysten edellytykset toimia kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla paranevat.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy (KEUKE) yhteistyössä muiden alueella toimivien uusmaalaisten kehitysyhtiöiden, Posintra Oy:n ja Novago Yrityskehitys Oy:n kanssa.

RECOIN -hankkeen päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto EAKR. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2019 – 31.10.2021. Projektin kokonaisbudjetti on 620 944 €.

Lisätietoa:

Ari Långsjö, projektipäällikkö
+ 358 50 506 5700

 

Posintra Oy logo       

Taidot

Lähetetty

5 marraskuun, 2019

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.