Visste du att RTG Sales Oy är ett inhemskt tillväxtföretag i resebranschen som verkar i Borgå? Företaget erbjuder och utvecklar för sina kunder Contact Center-tjänster i resebranschen och sysselsätter totalt ca 270 personer, varav drygt 70 arbetar i Borgå. Företaget verkar i WSOY-huset i Borgå centrum i renoverade, moderna lokaler. Bland annat i och med den växande resebranschen och kundernas ökande behov, erbjuder RTG Sales i jämn takt intressanta försäljningsinriktade kundtjänstuppgifter till invånare i Borgå och i närregionerna.

Vi gick och frågade två anställda på RTG Sales, hur det är att arbeta i företaget.

 

Sonja Pihlflyckt, Tiimiesimies, RTG Sales Oy

Sonja Pihlflyckt, Tiimiesimies, RTG Sales Oy


Sonja Pihlflyckt, Teamförman, RTG Sales Oy

Jag började arbeta på RTG Sales Oy år 2016. Jag blev intresserad av företaget av många orsaker, inte minst för att det ligger nära mitt hem i Borgå, och jag får i mitt dagliga arbete använda mitt modersmål svenska.

Mina arbetsdagar är mångsidiga och varierande. För det mesta gör jag olika help desk-uppgifter och fungerar som skiftansvarig, dvs. jag hjälper tjänstemännen bl.a. med flygbokningar. Annars fungerar jag som förman för mitt eget team: Jag hjälper teamet att uppnå målen för arbetet och stöder deras utveckling.

Det bästa i mitt arbete är definitivt kollegorna och den goda arbetsstämningen. Utan mina kollegor skulle jag inte klara jobbet. Jag uppskattar också att varje anställd har möjlighet att avancera i sitt arbete; få mera ansvar och nya typer av arbetsuppgifter.

Jag rekommenderar RTG Sales som arbetsgivare till en person som tycker om kundtjänst, är intresserad av turism och har goda färdigheter i att använda olika datorprogram eller åtminstone är redo att utveckla sina färdigheter. Arbetet är för det mesta skiftarbete, så det passar bra för olika livssituationer.
Själv trivs jag utmärkt i företaget och som motvikt till arbetet reser jag gärna bland annat.

 

 

 

 

Rikhard Öhman, myyntivirjailija, RTG Sales Oy

Rikhard Öhman, myyntivirjailija, RTG Sales Oy


Rikhard Öhman, försäljningstjänsteman, RTG Sales Oy

Jag arbetar på RTG Sales Oy som försäljningsansvarig och som s.k. Ambassador för tilläggstjänster. Jag började arbeta här hösten 2017.

Jag hittade jobbet via en traditionell platsannons. Jag blev intresserad av företaget, som sökte en försäljningsinriktad kundrådgivare. Jag tyckte att det passade med min arbetshistoria och mina intressen.

Jag är utbildad till merkonom och tradenom i företagsekonomi. Turism och flygtrafik har alltid intresserat mig. På min fritid reser jag mycket, så man kan väl säga att jag slagit två flugor i en smäll: Arbetet och fritidsintressena stöder varandra bra.

Mina arbetsdagar består till stor del av interaktion med kunderna, mestadels via telefon. Jag gör både nya flygbokningar och ändrar befintliga bokningar. I flygbokningarna läggs ofta till olika tilläggstjänster såsom måltider, sittplatser, husdjur och ledsagartjänster för barn. Vår uppgift är att reagera snabbt på kundernas varierande behov.

Till mitt jobb som Ambassador för tilläggstjänster hör också interna säljfrämjande åtgärder och rekommendation av dessa tjänster. Vi håller nästan varje vecka interna temakaffestunder relaterade till tilläggstjänster. Jag ger råd och stöder tjänstemännen i frågor som gäller tilläggstjänster och praktiska arbetsuppgifter.

Det bästa med mitt arbete är variationen och att jag kan vara med och lösa praktiska problem som har med människors resande att göra. På så sätt ger jag kunderna både ett gott humör och fantastiska reseupplevelser. Jag lär mig varje dag något nytt i mitt arbete, åtminstone något nytt sätt att lösa en situation. Jag tycker att vi har en lysande personal där vi stöder varandra och uppmuntrar kollegorna. Ingen behöver oroa sig för att lämnas ensam med någon sak som ska lösas.

Jag rekommenderar RTG Sales som arbetsgivare till en person med en bred tankevärld, som värdesätter finskhet, tycker om turismens värld och vill betjäna sina kunder bra. Stresstålighet och ansvar är en viktig del av det här arbetet, även om ett energiskt humör, beslutsamhet och en vilja att inte ge upp i slutändan avgör. Företaget erbjuder bra möjligheter att avancera för dem som vill, ett bra bonussystem för flitiga medarbetare och högkvalitativa utbildningar.

Arbetet har varit mer mångsidigt och givande än vad jag hade kunnat föreställa mig. Daglig interaktion med människor är också det bästa möjliga sättet att utveckla sig själv.

 

Visste du?

RTG Sales Oy fungerar som Contact Center med kundtjänstfunktioner för bland annat Finnair och sköter Finnairs olika kundtjänstkanaler såsom telefon, e-post, chatt och sociala medier.

 

MER INFORMATION

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.