– Företagarna och företagen i Borgå har bristande kunskaper om lönestödets möjligheter och vårt mål att effektivare än tidigare informera om saken, säger Petri Tuominen.

Tuominen har precis inlett sitt arbete i teamet för Borgås kommunförsök med sysselsättning med syfte att hitta möjliga dolda jobb och arbetsuppgifter i Borgåregionen, som skulle lämpa sig för arbetssökande som varit arbetslösa under en längre tid.

– I samarbete med Borgå kommunförsök med sysselsättning, Posintra och Borgå företagare försöker vi hjälpa företag i området att hitta personer till lediga tjänster och ofta dolda resursbehov. Samtidigt får arbetssökande som varit arbetslösa under en längre tid stöd med att återgå till arbetslivet. Målet är detsamma för alla och kontakttagandet med Borgåföretagen har redan påbörjats, fortsätter Tuominen.

 

Petri Tuominen Porvoon kaupunki kuntakokeilu

Petri Tuominen från Borgås kommunförsök med sysselsättning söker dolda jobb i Borgåregionen och erbjuder råd till företagare i frågor som rör lönestöd.

 

– Jag kontaktar själv företag och man får gärna ringa mig eller skicka mig mejl. Jag vet att det i många företag finns arbetsuppgifter till vilka av en eller annan anledning ingen har anställts, eller uppgifter som i princip kräver tilläggsarbetskraft, fortsätter Tuominen.

– I mindre företag eller till exempel föreningar kanske man har just tilläggsarbetskraft i åtanke, men tröskeln till att anställa är hög, av ekonomiska skäl. Lönestödet kan vara en lämplig subventionerad möjlighet att anställa företagets allra första medarbetare och få nödvändiga tilläggsresurser, konstaterar Tuominen och uppmanar företagare att höra av sig om ämnet överhuvudtaget berör dem.

Vi uppmanar företagare eller föreningar som är intresserade av möjligheten till lönestöd att kontakta Petri, e-post: petri.tuominen@porvoo.fi, tfn 040 1948640

Mer information om lönestöd fås från webbplatsen för Borgås kommunförsök med sysselsättning

LÖNESTÖD

 

Till vem?
Till arbetsgivare, företag och samfund inom alla branscher

Varför?
En arbetsgivare kan få lönestöd när en arbetslös arbetssökande anställs. Anställningen kan försvåras av t.ex. otillräckliga yrkeskunskaper, bristande språkkunskaper, funktionsnedsättning eller sjukdom, varför personen kan behöva mer än genomsnittligt utbildning och stöd för att utföra arbetsuppgifter.


Hur mycket?
Lönestödet kan för närvarande beviljas för högst 12 månader och uppgå till 40 % eller 50 % stöd, och för högst 6 månader med 30 % stöd. Lönestödets storlek påverkas av arbetslöshetens varaktighet. Lönestöd beviljas alltid från fall till fall.

För vad?
Lönestöd kan beviljas för tillsvidareanställning, visstidsanställning, heltid och deltid. Lönestöd kan också beviljas för läroavtalsutbildning.
Det viktigaste är att anställningsförhållandet inte inleddes innan lönestödet beviljades.

 

Mer information om lönestöd erhålls också

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.