Den nya katalogen över företag och tjänster samlar Borgåföretagen till en lättläst översikt, där företag även kan sökas enligt produkter och tjänster. Katalogen som upprätthålls av Posintra betjänar såväl konsumenter, offentliga aktörer som företagen själva.

Var hittar man även de mindre företagen inom områden som byggnads-, hem- eller festtjänster? Sökmotorerna hjälper informationssökaren, men att visas i dem kräver ofta både ansträngningar och investeringar av företaget. Nu har företagsinformationen sammanställts i Borgås nya företags- och tjänsteregister, som upprätthålls av utvecklingsföretaget Posintra.

– Många har haft behov av ett regionalt företagsregister, som också sammanställer företagen enligt bransch. Katalogen gör det lättare att jämföra och till exempel hitta tjänster och är därför ett effektivt verktyg för både informationssökare och företaget, betonar Posintras vd Fredrik Pressler.

Företags- och tjänstekatalogen finns på Posintras webbplats och dess information baseras på handelsregistret och uppgifter som företaget självt uppdaterar. Katalogens klassificering av näringsverksamheten är en komprimerad version av uppgifter från Statistikcentralens branschklassificering och handelsregistret. I praktiken har det grundläggande materialet under årens lopp kompletterats från många olika källor, inklusive Posintra.

– Därför är det viktigt för varje företag att kontrollera informationen i katalogen och vid behov redigera den. Samtidigt lönar det sig att kortfattat beskriva sitt företags produkter och tjänster och på så sätt profilera sitt företag ännu mer exakt.

 

Tilläggssynlighet med hjälp av katalogen

För företaget erbjuder katalogen ökad upptäckbarhet. Katalogen är kostnadsfri och vägleder informationssökaren till företagets webbplats. Användarna utgörs både av ortsbor och personer som bor på annat håll och söker information om Borgåföretag.

– Såväl konsumenter, företag och offentliga aktörer söker ständigt information om företag för att stödja sin upphandling, vare sig det handlar om upphandling av en elentreprenör eller för att hitta marknadsföringstjänster. Sökmotorerna finner de företag som utnyttjar algoritmer. Vår katalog tillhandahåller information tydligt och likvärdigt, säger Fredrik Pressler.

Pressler påpekar att katalogen även förser lokala företag med ett verktyg för att hitta andra aktörer, till exempel som underlag för kontakttagande eller marknadsundersökningar.

– Det lönar sig alltid att vara intresserad av sin verksamhetsmiljö, att ha koll på vilken marknad man verkar, vem man konkurrerar med, var det erbjuds möjlighet till samarbete och hur det egna företaget är positionerat i helheten.

Katalogen ger vägledande information om antalet företag inom olika branscher i Borgå. Företagen erbjuds också möjligheten att radera sin information om de inte vill ha med den i katalogen. Förutom företags- och tjänstekatalogen publicerar Posintra på sin webbplats under mars tjänsten Företagstolken, som tillhandahåller information och färdiga arbetsböcker, kalkyleringsprogram och blanketter för hela entreprenörskapet.

 

 

Borgå företags- och tjänstekatalog

För konsumenter och offentliga aktörer:

  • visar Borgåföretagen enskilt och enligt bransch
  • Utnyttja till exempel för köp av tjänster, för att göra jämförelser eller vid upphandling.

För företaget:

  • visar företagets uppgifter i handelsregistret. Kontrollera att de är korrekta.
  • du kan därtill kort beskriva vad ditt företag står till tjänst med (produkter och tjänster)
  • Utnyttja katalogen för att öka synligheten, hitta kontakter eller undersöka marknaden.
  • Du kan också begära borttagning av företagets information från katalogen.

 

Borgå företags- och serviceregister

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.