I Kerko inleds ett banbrytande försök där produkter av lokalproducenter som köpts på nätet kan beställas hem med grannen.

På Pumppaamo i Kerko presenterades 18.9 en helt ny sorts webbutik för lokalproducenter, Digikylä, där kunden kan beställa sina inköp miljövänligare med hjälp av granntransport.

Vem som helst kan anmäla sig som förare, och beställaren betalar föraren 0,42 €/km för varje leverans. Man kan anmäla sig som förare via tjänsten PiggyBaggy.

 

Pumppaamo

Produkter som säljs av Pumppaamo från lokala producenter

 

– I PiggyBaggy-tjänsten utnyttjas redan rörlig trafik, och föraren levererar paketet på vägen till det egna målet. Det sparar pengar, tid och miljö, säger VD Harri Paloheimo (i bilden) på Coreorient Oy. Coreorient ansvarar för det tekniska genomförandet av försöksprojektet Digikylä.

 

Harri Paloheimo Coreorient Oy

 

Om en lämplig granntransport inte hittas inom 24 timmar från beställningen, svarar Borgå-företaget BB Kuljetus Oy för transporten. Då är transportkostnaden 15 €. Man kan också avhämta beställningen själv från Pumppaamo, som fungerar som logistikcenter.

 

Ökad försäljning för lokala företagare

Webbutiken Digikylä erbjuder lokala företagare och leverantörer en enkel plattform där de kan erbjuda sina produkter.

Förutom lokala livsmedel är syftet även att tillhandahålla tjänster, såsom städning och frisörstjänster, och uthyrning av lokaler och utrustning, såsom kajaker.

I framtiden kan det i tjänstemenyn även finnas bland annat en utlånings- och matsvinnstjänst.

– Det är en webbutik som tjänar bygemenskapen. När vi funderade på vad Digikylä skulle erbjuda, gick vi igenom åldersfördelningen bland Kerkos 900 invånare och utredde vilka tjänster folk vill ha i regionen, säger Arto Varis, projektchef för Östra Nylands utvecklingsbolag Posintra.

Syftet är att utveckla tjänsten under testningen, och om försöket fungerar och väcker intresse, utvidgas en motsvarande verksamhetsmodell till andra byar i Borgå och Lovisa.

– Digikylä i Kerko är spjutspetsen som vi utgår ifrån, summerar Varis.

Digikylä är en del av Posintras Happily-projekt med syfte att hitta lösningar för rörlighet, tjänster och logistik i glest befolkade områden. Huvudfinansiär för projektet är Europeiska regionala utvecklingsfonden Eruf.

 

Läs mer: piggybaggy.com

www.posintra.fi/happily/

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.