Företagare, om du är orolig för din ekonomiska situation, är du välkommen att kontakta oss. Posintra erbjuder utöver intensifierad företagsrådgivning även företagare skuldrådgivning under coronakrisen.

Tjänsten är kostnadsfri för alla företagare i Borgå och Lappträsk.

– Företagare, kämpa inte ensam med dina problem! Ekonomi- och skuldrådgivaren Astaterhikki Salonen, som fungerar som Posintras krishjälp, uppmanar företagare att ta kontakt. – Jag går tillsammans med företagaren igenom företagets och företagarens situation och ser hur vi kan komma vidare.

Företagaren får av Posintras ekonomi- och skuldrådgivning bland annat hjälp med beräkningar, kassaflödesprognoser, skriftliga svar till myndigheter, tolkning och utnyttjande av bokföringen och förberedelser inför förhandlingar med banker och borgenärer.

– Det viktigaste är att man inte blir ensam med sina problem, utan kontaktar oss. Jag lyssnar och gör mitt bästa för att vara till hjälp. Jag är ingen auktoritet eller domare, utan fungerar som stöd, påminner Salonen.

 

Posintras företagsrådgivning tfn. 050 597 3887 (vardagar kl. 9 – 16) eller e-post: info@posintra.fi. Posintra erbjuder företagare rådgivning via tidsreservering tills vidare per telefon eller e-post. I samband med tidsreserveringen förhandlar vi från fall till fall med företagaren om möjligheten till videokonferens på distans.

 

Astaterhikki Salonen

Skuldrådgivare Astaterhikki Salonen:

  • Ekonom
  • Astute Consulting Ky:s företagare
  • Cirka 30 års erfarenhet som utbildnings- och konsultföretagare
  • Tjänstgjort som projektledare och företagsrådgivare i Posintra under åren 2008–2013
  • Avlagt examen i ekonomisk rådgivning och utsökning 2010–2011, och har sedan dess erbjudit ekonomi- och skuldrådgivning inom olika grupper
  • Erbjudit telefonhjälp inom NTM-centralens/FöretagsFinlands rådgivningstjänster
  • Erbjuder företags- och skuldrådgivning i Posintra under Coronakrisen

 

 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.