Den avgiftsfria tjänsten Företagshjälp hjälper och sporrar företag att klara sig igenom coronakrisen.

En företagare som råkat illa ut på grund av coronaviruset behöver inte känna sig tvungen att ge upp. Vi sträcker ut en hjälpande hand.

Den avgiftsfria tjänsten Företagshjälp som går ut på att en företagsrådgivare ger företagaren stöd och råd hjälper företagaren att anpassa sig till det nya normala.

– I en krissituation växer sig ofta företagarens oro över sin inkomst så stor att resurserna inte räcker till för att hitta lösningar. Tillsammans med en rådgivare är det enklare att få nya idéer eller förtydliga planer som inte har kunnat komma fram på grund av oron, berättar företagsrådgivaren Jutta Westerlund från Posintra.

– Vi hjälper företagaren att hitta lösningar i det svåra marknadsläget på det sätt som företagaren behöver, säger Novagos företagsrådgivare Annika Metsämäki.

Tjänsten är avsedd för alla företag för vilka coronasituationen har inneburit utmaningar eller ett behov att utveckla verksamheten.

 

Företagaren erbjuds hjälp i många former

Tjänsten Företagshjälp är en service som har utvecklats som ett samarbetsprojekt mellan NTM-centralen i Nyland och de tre nyländska utvecklingsbolagen Posintra, Keuke och Novago.

Tjänsten erbjuder till exempel hjälp med att förnya verksamheten, göra ett digitalt språng, organisera personalärenden, identifiera kunder, uppdatera produkter och tjänster och göra finansieringsplaner.

Experter ger även råd om hur man hittar och utnyttjar rätt sorts finansierings- och stödtjänster.

Företagshjälp-tjänsten erbjuder hjälp att hantera både akuta och förutsägbara utmaningar som har uppstått på grund av coronaepidemin.

 

Hjälp med låg tröskel – tveka inte att kontakta oss!

I början av Företagshjälp-projektet ringde Sun Ura Oy till cirka 1 500 företag och tog reda på företagens behov av service. Nu uppmanas företagarna att kontakta regionens utvecklingsbolag direkt.

Utvecklingsbolaget går igenom företagets situation tillsammans med företagaren och försöker hitta lösningar för en bättre morgondag.

– Målsättningen är att vända krisen till möjligheter och identifiera funktioner som bär även efter den akuta krisen, berättar Metsämäki.  – Det är alltid nyttigt att få en utomstående experts syn på företagets verksamhet.

Företagshjälpen ordnar även olika webbinarier och evenemang som ger stöd under krisen.
 

Projektet pågår i ett år

Projektet genomförs 15.5.2020–31.5.2021. Det finns cirka 25 000 företag inom Företagshjälpens verksamhetsområde, och av dessa hör ungefär hälften till målgruppen för projektet.

Under projektets gång har över 300 företag fått avgiftsfri rådgivning.

– Det var verkligen positivt att bli uppringd mitt i sommaren och få frågan om allt är bra och om jag behöver mera hjälp. Jag upplevde att företaget kunde lita på samhället, berättar Företagshjälpens kund, formgivaren Juha Luukkonen från Latimeria Oy.  – Trots att företaget är så pass litet, anser samhället att det är viktigt att hjälpa.


Projektet Företagshjälp drivs i huvudsak av Posintra, men även delvis av Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab Keuke och Novago Yrityskehitys Oy. NTM-centralen i Nyland fungerar som samarbetspartner.

Projektet finansieras av Nylands förbunds Finansiering av krissituation i Nyland (UKRI).

 

MERA INFORMATION

 

Frågor:

Jutta Westerlund, utvecklingschef, Posintra Oy, , 050 529 8136

 

Uudenmaan liitto logo

 

 

 

Yritysapu toteuttajat

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.