Kasvu Open är ett sparrningsprogram som är öppet för alla små och medelstora företag. Alla kan ansöka, oberoende av bransch, ålder och omsättning. I sparrningen deltar årligen 450 tillväxtinriktade företag och nätverket omfattar över 900 experter på Finlands näringsliv. Tillväxtprogrammen täcker hela Finland och under året ordnas över 100 eventdagar.

Kasvu Open erbjuder sparrning för alla tillväxtinriktade företag. Sparrningen är alltid kostnadsfri för företagen och den har ett enda mål: Att främja företagets tillväxt och utveckling.

 

”Startbanedagen var ett strålande sätt att träffa fem professionella företagare och att tillsammans med dem sparra mitt eget företag. Där fick man bra motstånd och bra frågor och reella möjligheter att ur olika synvinklar granska sin egen verksamhet tillsammans med olika sakkunniga.” – Elhusets vd Tuomas Raejärvi

För sparrning lotsas östnyländska företag till bransch- och temasspecifika Tillväxtstigar som ordnas nationellt runt om i Finland, i stället för till en regional tillväxtstig. Ansökningstiden har börjat och ansökningar till Tillväxtstigarna kan lämnas in till och med 5.6.2019. Ansökningstiden varierar med region och bransch.

Läs mer

 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.