Digitaliseringen förändrar möjligheterna och marknaden för den kreativa branschens företagare. Vad betyder det här för dej som företagare? Känns digitaliseringen intressant och full av möjligheter eller känns det som steget skulle vara för stort? Behöver du ett nätverk av företagare som genomgår samma process, en grupp som kan sparra och stöda? 

 

Upplever du dej som en kreativ företagare eller en företagare inom den kreativa branschen? För dej är Luotsi en möjlighet, målsättningen är att skapa ny företagsverksamhet eller att förnya din företagsverksamhet med hjälp av en ny digital lösning. Du kanske är musiker eller dansare som saknar en kanal för försäljning av digitala produkter eller kanske du är en hantverkare som vill erbjuda dina kunder möjligheten att uppleva produkten digitalt i en virtuell version. Luotsi pågår ett halvår och under den tiden får du nya insikter om förändringens möjligheter, du är del av ett nätverk med 30 andra företagare och i slutet av processen förverkligar du en egen företagsspecifik idé, inom ramen för projektets budget. Kreativitet av olika slag, ryms inom ramen för Luotsi. Kom med om du har behov av förnyelse, resten klarnar under resan! 

 

Vad är Luotsi?

Luotsi är en helhet som genomförs av Posintra, en halvt år lång, kostnadsfri, förändringsprocess för dej och ditt företag. I processen får du info om framtidens olika möjligheter och utmaningar. Teman som kommer upp är ansvarsfullt företagande, digitalisering och det nya kundförhållandet. Efter infon planerar och genomför varje företag en egen pilot tillsammans med en egen sakkunnig handledare. Du kan delta i processen vid sidan av din egen företagsverksamhet, men räkna med att ge Luotsi en dag per månad. Allting görs på distans och vår digitala plattform är Howspace. Om du räknar med 20% för Luotsi under ett halvår får du mångfalt tillbaka.

I Luotsi deltar 30 företagare, 10 företagare från Posintras område och 10 + 10 från Novagos och Keukes område. Nätverket av företagare, som genomgår samma förändringsprocess, är värdefullt för många. Under processen förädlar du din egna idé, en ny digital tjänst, en ny produkt eller en service model. Under våren 2023 förverkligar du en egen förändring i ditt företag. Budgeten för piloten är förutbestämd och din handledare hittar vi tillsammans, meningen är att ditt företag skall få den sakkunniga och effektiva hjälp som du behöver för att ditt företag skall vilja pröva nya möjligheter och förnyas. Under handledningen granskar vi kundens och hens förändrade behov. Luotsi hjälper dej att bygga verksamhet som håller in i framtiden.

 

 

Vad får du av Luotsi?

  • Great Minds delar med sig information om marknaden och kundernas förändrade beteende (Vad vill kunderna ha? Hur har konsumtionsvanorna förändrats och hur påverkar det den kreativa branschen? Kan jag förbereda mej? Datum 2.11.2022)
  • Skumppani berättar om ansvarsfullt företagande och hållbar utveckling för företagare. (Vad betyder det här för mitt företag? Hur kan mitt företag vara en del av det ansvarstagande som kunderna nu söker? Datum 29.11.2022)
  • Stereoscape bjuder på upplevelse att också ditt företag kan digitalisera. (Hur kan dina kunder kan få bättre service? Kan digitaliseringen hjälpa ditt företag kan göra bättre resultat? Kan digitaliseringen underlätta ditt arbete? Januari 2023)
  • Capful berättar om kundförhållandet i en digital värld. (Hur har kundförhållandet ändrats? När börjar kundförhållandet och slutar det någonsin? Datum 7.2.2023)
  • Efter alla den här infon inleder du en konkret förändring i ditt företag. Luotsi hjälper dej att ta ett konkret steg in i förändringen med hjälp av en egen sparrare.
  • Nätverket stöder och sparrar, du kan dela med dej av dina erfarenhet och lära dej av andra. Den digitala plattformen är öppen 24/7.

 

Posintras första Luotsi grupp är nu på slutrakar och gruppens företagare har gjort konkreta förändringar. Samarbetet har hjälpt många i processens olika skede. Den digitala plattformen var platsen där tankar, tips och ideer kunde delas och leda till nya tankar hos någon. Alla har en viktig roll, den kan vara stor eller liten, men alla i gruppen bidrar till resultatet. Luotsi leds av de erfarna företagsutvecklarna  Annika Weckman och Jenni Lähtevänoja, deras roll är att hjälpa dej att bli en viktig del av gruppens inlärning och ditt företags förändring.

 

 

Blev du intresserad? En ny grupp startar i oktober! Lämna dina kontaktuppgifter och vi ringer dig i augusti med mera information och möjligheten att delta.

Ja, jag är intresserad!

 

 

Luotsi är ett samarbetsprojekt mellan Keuke, Novago och Posintra. I Posintras delprojekt kan delta företagare som har hemkommunen Borgå, Askola, Mörskom eller Pukkila. Projektets huvudfinansiär är den Europeiska socialfonden. Finansieringen är beviljad via NTM-centralen i Tavastehus. Projektet finansieras med REACT-EU finansiering, som en del av Europeiska Unionens åtgärder på grund av covid-19 pandemin. 

Luotsi-logot

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.