Virtuell turism har i synnerhet under coronans tid blivit ett sätt att lindra resfebern och drömma om nya resmål. Också i Borgå har virtuella resor genomförts.

 

Virtuell turism har i synnerhet under coronans tid blivit ett sätt att lindra resfebern och drömma om nya resmål. Också i Borgå har virtuella resor genomförts.

Borgå stad och Borgå turistguider rf inbjöd invånarna i Borgås vänort Dinkelsbühl till en virtuell resa med anledning av stadens 675-årsjubileum. En öppen inbjudan publicerades i Dinkelsbühls stads kanaler och närmare 50 personer deltog i resan, som genomfördes i slutet av 2021. Deltagarna besökte centrumområdet men också bl.a. Bosgårds herrgård, Brunbergs och gästranchen Elämyspoukama, och de badade bastu i Sondby.

– Den virtuella resan blev en succé och de som var med gav positiv återkoppling efter resan. De tyckte mycket om resan och dess innehåll. Mitt uppe i coronapandemin var detta ett naturligt sätt för oss att uppmärksamma invånarna i vår vänort, trots att vi inte kunna bjuda dem att fysiskt besöka Borgå. Jag tror att virtuella resor också framöver kommer att göras av den som vill drömma om kommande resmål eller stifta bekantskap med platser man inte har besökt, säger Borgå stads turism- och marknadsföringschef Sari Myllynen.

– Virtuella resor ger producenter och guider turismintäkter. Regionen får turismintäkter när den som har deltagit i en virtuell resa inspireras att göra en fysisk resa till målet i fråga.

Under 2021 pågick Borgå stads och Posintras gemensamma projekt Edutech-produkter för livskraft i turismen. Det är nu avslutat. Projektet kartlade Borgåregionens potential som mål för utbildnings- och sakkunnigturism samt skapade försöksprodukter med tanke på utbildningsturism och tekniska besök som riktar sig till Borgå. Inom ramen för projektet producerades också en webbsajt för försök med presentation av innehåll som motsvarar fysisk turism.

Virtuaalinen matkailu, päiväkoti Metsätähti Porvoo

En av de pedagogiska turistdestinationerna som har varit involverade i Edutech-projektet är daghemmet Skogsstjärnan, vars nya dagisbyggnad i trä färdigställd i slutet av 2021 är värd att presentera. Foto: Niko Laurila.

 

Den internationella sakkunnigturismen till Finland var före coronan i tillväxt. Sakkunniga i olika branscher intresserade sig för Finlands höga kompetensnivå och för att vårt land flera år i följd har placerat sig som världens lyckligaste land. Vi vet inte ännu hur turismen kommer att återhämta sig efter pandemin, vartill kommer att vi nu har vant oss vid att i stor utsträckning sköta saker digitalt. Vi har också insett att hållbarhetsgapet kräver att vi hanterar jordklotet mer ansvarsfullt också i fråga om turism.

– Fysiska och virtuella upplevelser kompletterar varandra. Det nya normala i turismen kan vara någon sorts hybrid där olika slag av upplevelser och erfarenheter blandas på ett naturligt sätt, beroende på vad som tillfället behövs, säger Jenni Juuvinmaa som har lotsat Edutech-projektet på Posintra.

Försökssajten för Edutech-projektet skapades i samarbete med Zoan oy som är specialiserat på virtuella produktioner. Fotografen är Niko Laurila från Borgå. På sajten finns bland annat virtuella besök i daghemmet Skogsstjärnan som byggts i trä och presentation av Borgå nationalstadsparken. Den engelskspråkiga försökssajten finns på adressen edutech.posintra.fi.

Försöksajtens innehåll skalas av sig själv på olika stora skärmar, vid behov kan du minska din webbläsares font varpå allt innehåll på sidan syns bättre.

 

Edutech pilottisivusto

Kolla in hemsidan på edutech.posintra.fi

 

Projektet genomfördes i huvudsak med finansiering för Utvecklingsprojekt som främjar turismnäringens återhämtning i regionerna.

KOLLA IN PÅ HEMSIDAN >>

 

Mer info:

Sari Myllynen, turism- och marknadsföringschef, Borgå stad
, 040 706 1200

Jenni Juuvinmaa, företagsutvecklare, Posintra
, 050 393 4736

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.