Ansvar och hållbar utveckling. Cirkulär ekonomi och miljöverksamhet. Aktuella termer och aktiviteter som kommer att utgöra en naturlig del av framtidens företagsverksamhet. Den globala hållbarhetskrisen är vår gemensamma utmaning som påverkar oss som människor, konsumenter och hushåll. Det utmanar oss på ett aldrig tidigare skådat sätt att ifrågasätta våra nuvarande verksamhetssätt och djärvt förnya dem. Morgondagen skapas på ett ansvarsfullt sätt, tillsammans.

Posintras personal fick möjligheten att fördjupa sin hållbarhetsrelaterade expertis med hjälp av utbildningen ”Vastuullista Huomisvoimaa”, som hade skräddarsytts för företaget. Utbildningen tillhandahölls av Finlands Miljöinstitut SYKLI.

Vi fick under cirka ett halvårs tid, i form av fem utbildningsmoduler, bekanta oss med de grundläggande principerna för hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och dess möjligheter, samt bland annat avfallslagstiftning, miljöverksamhet, miljöutbildning som en trend som formar samhället och kartläggning av hållbart företagande.

Syftet med utbildningen var att få en bättre uppfattning om helhetsbilden relaterad till hållbar utveckling och bland annat öka kännedomen om befintliga aktörer, nätverk, system och verktyg. Målet är nu att tillämpa det vi har lärt oss mer effektivt till förmån för företagen och entreprenörerna i vår region, både i den dagliga företagsrådgivningen och i samband med framtida utvecklingsprojekt.

– Utbildningen Vastuullista Huomisvoimaa erbjöd oss exakt det vi behövde, dvs. en uppdaterad översikt av vad som just nu händer inom olika teman och områden för hållbar utveckling, vilken typ av aktörer det finns på fältet och vilka verktyg som finns tillgängliga, konstaterar Posintras VD Fredrik Pressler.

–  Vårt mål är att i allt högre grad integrera informationen i regionens rådgivnings- och utvecklingsarbete för företag. Vi planerar att ordna evenemang och utbildningar relaterade till ämnesområdena, och även t.ex. ett bredare utvecklingsprojekt med fokus på cirkulär ekonomi. Framtiden kan endast byggas genom att beakta ansvarsfrågor, och å andra sidan öppnar till exempel den cirkulära ekonomin ett stort antal olika affärsverksamhetsmöjligheter för företagen, fortsätter Pressler.

 

SDG tavoitteet

 

FAKTA

● En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (Brundtlandrapporten 1987).

● FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att utrota extrem fattigdom och eftersträva hållbar utveckling som tar hänsyn till planetens bärförmåga. Den innehåller 17 huvudmål och 169 delmål. Målen ska uppnås innan år 2030. För att uppnå målen krävs en övergång till en cirkulär ekonomi både inom industrin och i utvecklingsländer.

● Den centrala idén med en cirkulär ekonomi är att råvaror och material förblir i hushållens användning under en lång tid, materialets värde bibehålls och de negativa effekterna på miljön minskas. I visionen om en cirkulär ekonomi genereras inget mer avfall och överskottsmaterialet utgör en råvara för andra. Produkterna skapas för att användas om och om igen.

● Den cirkulära ekonomin handlar inte bara om effektiv användning och återvinning av material eller miljövänlig verksamhet. Cirkulär ekonomi anses också vara en ny ekonomisk modell där värdeproduktionen blir alltmer immateriell och produkter ersätts av olika tjänster. Föremål och resurser delas istället för att ägas.

● Den cirkulära ekonomin öppnar företagens möjligheter till en helt ny typ av tillväxt. Tillväxten föds ur olika värdenätverk, öppet samarbete och modig användning av olika affärsverksamhetsmodeller. Den nya teknologin stöder allt detta.

● Den cirkulära ekonomin påstås till och med vara den största omvandlingen inom produktion, konsumtion och hela den globala ekonomin på 250 år.

 

Källor: Finlands Miljöinstitut SYKLI, Finlands näringslivsförbund.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.