Vastuullisuus ja kestävä kehitys. Kiertotalous ja ympäristöliiketoiminta. Ajankohtaisia termejä ja tekemistä, jota ilman tulevaisuuden yritystoimintaa on vaikea kuvitella. Maapallon kestävyyskriisi on yhteinen haasteemme, joka koskee meitä ihmisinä, kuluttajina ja talouksina. Se haastaa meitä ennen näkemättömällä tavalla kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapojamme ja innovoimaan rohkeasti uutta. Tulevaisuuden huomisvoimaa luodaan vastuullisesti, yhdessä.

 

Saimme Posintrassa koko henkilöstön voimin mahdollisuuden syventää kestävään kehitykseen liittyvää osaamistamme yritykselle räätälöidyn ”Vastuullista Huomisvoimaa” -koulutuksen myötä. Koulutuksesta vastasi Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Noin puolen vuoden aikana ehdittiin perehtyä viiden koulutusmoduulin muodossa kestävän kehityksen perusperiaatteisiin, kiertotalouteen ja sen mahdollisuuksiin sekä mm. jätelainsäädäntöön, ympäristöliiketoimintaan, ekoiluun yhteiskuntaa muokkaavana trendinä sekä kestävän liiketoiminnan kartoitukseen.

Koulutuksen tavoitteena oli kestävään kehitykseen liittyvän kokonaiskuvan parempi hahmottaminen ja muun muassa nykyisten toimijoiden, verkostojen, systeemien sekä työkalujen parempi ymmärrys. Nyt tavoitteena on, että opittua jalkautetaan yhä tehokkaammin alueemme yritysten ja yrittäjien hyväksi sekä päivittäisessä yritysneuvonnassa että myös tulevissa kehittämishankkeissa.

– Vastuullista Huomisvoimaa -koulutus tarjosi meille juuri sitä, mitä kaipasimme eli ajantasaisen kokonaiskuvan, mitä kestävän kehityksen eri teemojen ja osa-alueiden sisällä tapahtuu juuri nyt, millaisia toimijoita kentällä on ja millaisia työkaluja on käytettävissä, toteaa Posintran toimitusjohtaja Fredrik Pressler.

– Tavoitteenamme on tuoda tätä tietoa yhä paremmin osaksi alueemme yritysten neuvonta- ja kehittämistyötä. Tulossa on aihealueisiin liittyviä tapahtumia ja koulutuksia sekä mm. kiertotalouteen keskittyvä laajempi kehittämishanke. Tulevaisuutta voidaan rakentaa vain vastuullisuusasiat huomioiden ja toisaalta esimerkiksi kiertotalous avaa yrityksille valtavasti erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia, Pressler jatkaa.

 

SDG tavoitteet


FAKTA

  • Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa (Brundtlandin komissio 1987).
  • YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen, joka ottaa huomioon maapallon kantokyvyn. Se sisältää 17 päätavoitetta ja 169 alatavoitetta. Ne on saavutettava vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää siirtymistä kiertotalouteen sekä teollisuus että kehittyvissä maissa.
  • Kiertotalouden keskeisenä ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutukset ympäristölle vähenevät. Kiertotalouden visiossa jätettä ei enää synny ja ylijäämämateriaalit ovat raaka-ainetta muille. Tuotteet suunnitellaan käytettäviksi yhä uudelleen.
  • Kiertotalous ei ole vain materiaalien tehokasta käyttämistä ja kierrättämistä tai ympäristöystävällistä liiketoimintaa. Kiertotalouden ajatellaan olevan myös uusi talousmalli, jossa arvontuotanto tapahtuu yhä enemmän aineettomasti ja tuotteita korvataan erilaisilla palveluilla. Esineitä ja resursseja jaetaan omistamisen sijaan.
  • Kiertotalous avaa yrityksille mahdollisuuksia täysin uudenlaiseen kasvuun. Kasvu syntyy monimuotoisissa arvoverkostoissa, avoimessa yhteistyössä ja rohkeasti erilaisia liiketoimintamalleja hyödyntäen. Uudet teknologiat tukevat kaikkea tätä.
  • Kiertotalouden sanotaan olevan jopa suurin murros tuotannossa, kulutuksessa ja koko globaalissa taloudessa 250 vuoteen.

Lähteet: Suomen ympäristöopisto SYKLI, Elinkeinoelämän keskusliitto.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.