En webbutik skapar inte automatiskt försäljning, utan kunderna måste lockas att göra inköp. Kalle Alanen från marknadsföringsbyrån Haven i Borgå berättar om hur man skapar köpkraft i en webbutik.

 

 

1. Allokera tid och pengar, var engagerad!

I Finland finns det tusentals webbutiker, av vilka bara en del är framgångsrika.

– Oftast beror misslyckandet på att man inte är beredd att satsa på webbutiken, säger Kalle Alanen från marknadsföringsbyrån Haven i Borgå.

En framgångsrik webbutik kräver tid, pengar och långsiktighet.

 

2. Kontrollera om det finns en efterfrågan på dina produkte

Känn dina kunder. Du bör veta vad du säljer och till vem.

Sätt dig även in i konkurrenternas och marknadens verksamhet och red ut människornas beteende t.ex. med hjälp av sökmaskiner. Med hjälp av sökmaskiner ser du på vilket sätt och vilka tjänster som söks på nätet.

 

3. Skapa innehåll som kan hittas

Webbplatsens innehåll och texter ska vara intressanta, men också sådana som man söker efter. Använd sådana sökord i innehållet som hjälper kunderna att hitta dina produkter.

 

4. Satsa på marknadsföringen

En webbutik utan marknadsföringsåtgärder är som att grunda en affär mitt i ödemarken och vänta på sporadiska förbivandrande.

De viktigaste marknadsföringskanalerna är Google, sociala medier och e-post. Välj de kanaler som dina produkt- och tjänsteanvändare gynnar och väljer, inte de som ditt företag är van att använda. Vissa tycker bäst om reklam på Facebook och Instagram, andra om reklam på Google.

 

5. Mät resultaten

Marknadsuppföljning hjälper till att identifiera de kanaler som ger resultat och som hämtar besökare till webbutiken.

Följ även upp kundernas beteende i webbutiken. Hur länge stannar kunderna i butiken? Hur många besök leder till inköp? På vilket sätt kan innehållet utvecklas så att det stöder försäljningen?

 

Sammanfattning

  • Var engagerad, reservera tid och pengar
  • Känn dina kunder
  • Red ut om det finns en efterfrågan på dina produkter
  • Skapa ett innehåll som lockar till sig kunder och som hittas med alla sökmaskiner
  • Satsa på marknadsföringen
  • Följ upp resultaten
  • Reagera
  • Upprepa!

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.