Influerarmarknadsföring kan in bästa fall mångdubbla budskapets effekt. Borgå stads turist- och marknadsföringschef Sari Myllynen berättar på vilket sätt det lönar sig att anlita influerare som en del av företagets marknadsföring. 

En influerare är en person som producerar tilltalande innehåll för sin målgrupp t.ex. på Youtube, Instagram, Facebook eller i en blogg. En influerare kan också vara en elitidrottare, musiker, modell eller t.ex. en professionell bloggare.

– Influerarmarknadsföringens effekt grundar sig på att influeraren rekommenderar och fungerar som kamratstöd. Influerarna känner sina följare och kan skapa innehåll som intresserar dem. Via influerarmarknadsföring får företaget en genuin och intressant förespråkare för sina produkter, någon som man tror på. Uttryckligen därför är det en effektiv marknadsföringsmetod, säger Borgå stads turist- och marknadsföringschef Sari Myllynen.

 

1. Hitta den rätta influeraren

Vad är det du marknadsför och för vem?

Det finns många slags influerare: populära och kända samt mikroinfluerare, som kan ha ett nära känsloband till sina följare. Sök efter en influerare som kan hjälpa dig att nå önskad målgrupp.

Reservera en budget. Ju större tittarsiffror och professionellt innehållet är, desto högre är ofta också priserna.

Om du själv inte känner till influerarfältet, kontakta en professionell som hjälper dig att hitta rätt influerare.

 

2. Ge en kort brief och ge frihet att förverkliga

Fastställ målen med influerarmarknadsföringen och berätta klart och tydligt för influeraren om dina mål och önskemål.

Skapa innehållet tillsammans med influeraren på så sätt att innehållet motsvarar företagets mål men följer influerarens egen stil. Budskapet är mer genuint och trovärdigt då influeraren själv skapat det.

 

3. Mät resultaten

En av fördelarna med influerarmarknadsföringen är att det går lätt att mäta resultaten. Avtala redan i början om på vilket sätt resultaten ska rapporteras. Begär bl.a. information om hur många klickningar innehållet gav, hur många som såg det och på vilket sätt följarna reagerade.

4. Utnyttja influerarens innehåll

Använd influerarens innehåll omfattande även i dina egna sociala mediekanaler, nyhetsbrev och betalda reklam.

Utnyttja det fruktbara samarbetet till fullo.

Sammanfattning

  • Hitta den rätta influeraren
  • Fastställs marknadsföringens mål och ge influeraren en tydlig brief om vad du vill uppnå
  • Ge influeraren frihet att skapa ett stiltroget innehåll
  • Följ upp resultaten
  • Utnyttja innehållet i omfattande grad

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.