Nyföretagarcentralerna har stor inverkan på företagens framgångar och på kommunernas livskraft. För Mona Lönnroth var råden från Posintra guld värda.

– Utan Posintra skulle jag ha gett upp, säger Mona Lönnroth som driver företaget Noblessa. – Att grunda ett företag var förknippat med en himla mängd byråkrati och blanketter. Det kändes som att banka huvudet i väggen.

Lönnroth grundade sitt företag i början av 2019. Hon vände sig till Posintra inte bara för att få blanketterna ifyllda utan också för att få en företagsplan och en lönsamhetskalkyl till stånd.

– Om jag inte fick direkt svar fick jag tips om var vart jag kunde vända mig. Nyföretagsrådgivaren Peter Backmans hjälp var guld värd för mig, säger Lönnroth.

 

Ljuset brann i båda ändarna

Lönnroth har sålt kök i 24 års tid. För ungefär tjugo år sedan startade hon första gången eget företag.

– Jag hade en egen butik som sålde A La Carte-kök i Borgå centrum. Det tröttnade jag på för jag brände mitt ljus i båda ändarna, det var för mycket arbete. Trots att det gick bra för företaget och alltså skulle ha varit möjligt fattade jag inte att jag borde ha anställt medhjälpare.

I 17 år arbetade Lönnroth i samma bransch som anställd men hon hade hela tiden ett eget företag i tankarna. Inspirerad av före detta kolleger beslutade hon sig för att på nytt starta eget.

– Mina gamla kolleger hade börjat sälja Noblessa och de var nöjda och föreföll att må bra. Vad människan säljer har stor betydelse för hur hon mår. För den som litar på sin produkt och vet att givna löften håller är det lätt att vara nöjd, säger Lönnroth.

 

Mer pappersarbete än för 20 år sedan

Trots att Lönnroth har varit företagare förr tyckte hon det var jobbigt att grunda ett företag.

– På 20 år har förändringarna varit jättestora! Jag tycker att det har blivit mera byråkrati, säger Lönnroth.

Lönnroth besökte Posintra två gånger, mejlade ofta och ringde när hon behövde fråga om någonting. – Backman var också aktiv i min riktning och kom bland annat med förslag om affärslokaler för mitt företag. Han var på rätt sätt uppmuntrande men också rakt på sak. Han lyckades ofta få mig att byta åsikt.

Posintras direktör för företagstjänster Fredrik Pressler förklarar att nyföretagarcentralernas mål är att skapa lönsam företagsamhet. Detta betyder att man måste kunna tala öppet också om svåra saker.

– De offentliga nyföretagarcentralerna är opartiska och därför vågar vi säga som det är. Att uppmuntra en företagare till att satsa på en olönsam företagsidé är inte till nytta för vare sig företagaren eller kommunen, säger Pressler.

Undersökningen Yritysdynamiikka kuntien elinvoimatekijänä visar att ett lönsamt företag på mindre än ett år kan  återbetala den penningsumma som satsats på att grunda företaget, redan vid en årslön på 25 000 euron. På fem år har satsningarna betalat sig flerdubbelt om.

– Undersökningen visar att Borgå har tredje mest företag i Finland, i förhållande till folkmängd, och företagen har Finlands högsta omsättning . Här ser vi resultatet av Posintras långsiktiga och konsekventa arbete, säger Pressler.

 

God grund för företagare

Noblessas kök är nu färdigmonterade och inredningsbyrån Kretuliini i Borgå har hjälpt till med att stajla dem. Dörrarna öppnades 27.5. Lönnroth ser med tillförsikt på framtiden.

– Tack vare Posintra har jag god grund som företagare. Jag vet att jag alltid kan ringa Peter Backman när jag behöver hjälp, säger Lönnroth.

 

Nyföretagarcentralen hjälper företagaren till framgång

  • 80 % av företagarna har fått mycket betydelsefull eller betydelsefull hjälp av nyföretagarcentralen.
  • I medeltal ger företagarna betyget 8,2 för nyföretagarcentralernas tjänster, på skalan 0–10.
  • Av företag som grundas via en nyföretagarcentral fungerar 80 % fem år senare (median 50 %).
  • Företag som grundats via en nyföretagarcentral hade under den första räkenskapsperioden en omsättning på 80 000 € (median 35 000 €). Sysselsättningseffekten fördubblas.
  • Ett lönsamt företag återbetalar på mindre än ett år den penningsumma som satsats på att grunda företaget, redan vid en årslön på 25 000 euron. På fem år har satsningarna betalat sig flerdubbelt om.
  • Borgå har tredje mest företag i Finland, i förhållande till folkmängden.
  • Borgåföretagens omsättning är högst i Finland.

 

Källa:Yritysdynamiikka kuntien elinvoimatekijänä -undersökningen

 

 

 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.