Posintra startar ett nytt pilotprojekt – Företagspoolen

 

Det nya pilotprojektet Företagspoolen syftar till att hitta lösningar som gör att företagen slipper permittera sina anställda, hjälpa företag att bredda sitt tjänsteutbud och hitta arbetskraft för de företag som behöver utvidga sin personal. Projektet ingår i Posintras palett av metoder för att stödja de lokala företagen. Denna palett har på grund av pandemin snabbt utvidgats.

Det finns redan uppmuntrande berättelser om hur man i Finland under coronakrisen med framgång har lyckats ta kompetenser i bruk för helt nya ändamål och på nya platser. Ett exempel är att flygplatstransporter har kunnat utnyttjas för hemleverans av mat.

 

Yrityspooli

 

– Nu vill vi se vad vi skulle kunna göra i Borgå, säger Annika Weckman från Posintra (till vänster på bilden).

Posintras nya pilotprojekt, Företagspoolen, vill svara mot två behov: företagens alltmer omfattande permitteringar och den arbetskraftsbrist som många branscher kämpar med. Samtidigt är målet att hjälpa Borgåföretagen att bredda sitt tjänsteutbud – i första hand akut men också på lång sikt.

Projektet behöver nu pilotföretag och pilotsamfund ur två olika synvinklar sett: dels tjänsteleverantörer, dels köpare av tjänster.

– Företagspoolen är talkoanda och gemenskap, ett sätt att svara på krisen. Men den ska också bygga grunden för handling och kreativitet i framtiden, säger Minna Kajaste från Posintra (på bilden till höger).

 

Djupdykning i dold potential

Pilotföretag som lider av minskad omsättning får i Företagspoolen en gratis kompetenskartering som ska identifiera potentiellt och dolt kompetenskapital.

– Vi går också igenom tidigare arbetserfarenhet och fritidssysselsättningar. Meningen är att få upp ögonen för den potential som gömmer sig i företagets egen personal och för nya idéer. Det är många som inte torgför allt sitt kunnande men i den här situationen kan nyckeln till en lösning finnas i dolda färdigheter, säger Kajaste. – Genom att delta i projektet får man möjlighet att gräva efter metoder och tillsammans söka lösningar.

Pilotföretagen får också hjälp med att produktifiera eller paketera den hittade kompetensen till tjänster som går att sälja. Företagen kommer alltså i vilket fall som helst att gå ur projektet med en ny sorts kapital, som kan utnyttjas för utveckling på längre sikt. De produktifierade tjänsterna samlas på en elektronisk plattform, Företagspoolen, för att vara synliga för företag, samfund och privatpersoner.

– Vi vill att företagen fördomsfritt ska kunna prova också helt vansinniga idéer och testa isen med en käpp för att få veta vilken efterfrågan det kan finnas för tjänster av ny typ, säger Weckman.

 

Enkel och experimentell metod för att få kompetent arbetskraft och idéer

Arbetskraftsbrist är ett hinder för utveckling och i en osäker situation vågar ingen göra nyanställningar. Också under normala förhållanden saknas ofta tiden och modet för utveckling och djärva experiment.

I Företagspoolen kan företag söka hjälp och nya idéer lättare och mer experimentellt än genom att utnyttja bemanningsföretagens tjänster.

– Vi vill se ett försök med så låg tröskel som möjligt, ett försök som kan hjälpa företag att växa och nätverka med lokala företag. Företagspoolen kan också bidra med hjälp för att föra utvecklingsidéerna vidare, förklarar Weckman. – Ett snabbt försök kan vara avgörande!

Företagen i poolen kan också direkt berätta om sina behov och idéer så att företag som säljer tjänster, om de så vill, kan försöka erbjuda lösningar. Den elektroniska plattformen är tänkt att fungera som en avgiftsfri mäklare.

Från projekt till nytt arbetssätt för Borgåföretag

Företagspoolen-projektet pågår från maj till slutet av augusti men det finns hopp om att det ska utvecklas till en permanent metod för att skapa nya former av affärsverksamhet och samarbete i Borgå. Pilotgruppens erfarenheter ska bädda för den eventuella fortsättningen.

– Vi vill synliggöra och sammanföra den kompetens som finns i Borgå, säger Weckman. – Våra preliminära utredningar visar att Poolen har väckt entusiastiskt intresse. Vi vill nu uppmuntra företagen att ansöka om att få vara med i piloten.

Företagspoolen har fått sin finansiering ur Nylands förbunds krisfinansiering. Projektet ingår i Posintras utbud av tjänster, som i och med coronakrisen snabbt har utvidgats. Meningen är att hjälpa företagen att avvärja verkningarna av coronapandemin på både kort och lång sikt.

 

Bekanta dig med Företagspoolen på adressen: posintra.fi/sv/yrityspooli/

 

Ta kontakt och fråga mer:

Minna Kajaste
minna.kajaste@posintra.fi
+358 50 528 0119

Annika Weckman
annika.weckman@posintra.fi
+358 50 308 4388

 

Uudenmaan liitto_logo

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.