Som vi alla vet har de försämrade ekonomiska utsikterna på många sätt påverkat företagens verksamhet i Finland under de senaste åren. År 2023 var inget undantag, men trots utmaningarna betjänade och hjälpte vi hundratals företag på deras företagarbana. Dessutom hjälpte Posintra fler företag än under föregående år med att starta upp företagsverksamhet i Borgå. Vad mer handlade 2023 om? Fredrik Pressler, vår VD, delar med sig av Posintras viktigaste höjdpunkter från det gångna året och ser optimistiskt på framtiden.

Färre nya företag grundades, men uthålligheten och entreprenörsandan i Borgå är fortfarande mycket påtaglig.

Vi inledde 2023 med en positiv syn på framtiden. Genom ihärdigt försäljningsarbete och genom att lyssna på näringslivet kunde vi locka till oss betydande ny finansiering och utöka antalet betjänade befintliga kunder. Liksom för oss var de svårare ekonomiska tiderna tydligt synliga i den lokala ekonomin i allmänhet – till exempel var företagen pressade av sjunkande omsättning, lönsamhet och kassaflödesutmaningar, vilket ledde till mer utmanande rådgivningar. Antalet konkurser ökade betydligt, men i Östra Nyland i en något mindre utsträckning än i Finland i genomsnitt. Den fortsatta faktiska ökningen av antalet företag, dvs. nettoökningen, bör dock ses som positivt. I Borgå innebar detta att det fortfarande startades fler nya företag än det lades ned. Det årliga nettotillskottet på cirka 100 nya företag förverkligades också i år och tillväxten av det totala företagsbeståndet, som har pågått sedan 2020, fortsatte. I oktober 2023 fanns det 4563 företag i Borgå och marknadsandelen för företag som betjänas av Posintra var 13 %.

Även om affärsvärlden för närvarande inte befinner sig i en tid av stark tillväxt, ökade intresset för Posintras tjänster. Av de nya företagen ökade antalet företag som grundats med vår hjälp med cirka en femtedel, och de som redan hade använt våra tjänster återvände till oss för att förnya sin verksamhet.

Uthålligheten och företagarandan i Borgåregionen blomstrar alltså trots de utmanande tiderna, och det, om något, är ett positivt budskap, särskilt för framtiden.

Företagen och företagarna är villiga att ta sig an utmaningar och utveckla sin verksamhet. Intresset för företagande och efterfrågan på information visar, enligt min mening, att det finns en tro på potentialen och framtiden för möjligheterna att lyckas i Borgå. Det finns en vilja att fortsätta och jag upplever att företagarna känner att utmanande tider är en övergående fas.

Särskilt stor var efterfrågan på tjänster för att stödja försäljning, marknadsföring, tillväxt och sökandet efter en ny riktning. Förra året genomförde vi ett antal planer för att effektivisera det vi gör och lanserade en förnyelse av vår portfölj av tjänster. Detta projekt kommer att fortsätta i år. Målet är att våra kunder i framtiden tydligare ska veta vilka tjänster vi erbjuder, vilka behov Posintra kan tillgodose och hur de effektivast når oss.

Viktiga höjdpunkter för Posintra från 2023

Posintran vuoden 2023 tärkeimmät tulokset

● År 2023 betjänades totalt nästan 600 företag i Borgåområdet.
● Totalt genomfördes cirka 1600 kundåtgärder, såsom rådgivning, möten och andra kundspecifika åtgärder.
87 företag grundades med hjälp av Posintras rådgivning
Mer än 170 företag betjänades, särskilt i hållbarhetsfrågor.
● Det är värt att notera att det förtillfället totalt finns cirka 4 560 företag som är verksamma inom vårt verksamhetsområde.

Potentialen i den gröna omställningen lyfts fram allt tydligare

När det gäller arbetet med hållbarhetsåtgärder under 2023 var en av de viktigaste åtgärderna att stärka det med STRIIM – den regionala industriella innovationsmodellen. Generellt sett var det ett arbete med större fokus på att lyfta fram potentialen för företag i den gröna omställningen och att bygga upp hållbarhetsplaner och kompetenser i företagen.

Under EU:s nya programperiod har vi aktivt försökt främja möjligheterna till klimatresiliens för företagen i Borgå. Den gröna omställningen, hållbarhet och den cirkulära ekonomin är inte längre nya begrepp, utan de präglar i hög grad hur vi gör affärsverksamhet i dag. Kärnan i företagsverksamheten har inte förändrats, men hållbarhetsteman har sin egen inverkan, som företagen måste ta hänsyn till och utnyttja för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Posintras hållbarhetsarbete har därför syftat till att öppna upp möjligheter för företag att förstå och dra nytta av hållbarhet och den gröna omställningen i sin verksamhet.

Ett sätt att göra detta är genom det tidigare nämnda STRIIM-projektet. Företagsområdet i Sköldvik är det viktigaste navet för bio- och cirkulär ekonomi i Norden och ett av målen med arbetet är att fördjupa det offentlig-privata samarbetet för att underlätta den gröna omställningen i Sköldvik och att kunna öppna upp möjligheter för de lokala företagen. Detta var en av Posintras viktigaste nya aktiviteter under 2023. Vi driver också Co2Jump – En klimathobby i partnerskap! och WeCircle – hållbar tillväxt från den cirkulära ekonomin tjänster för företag, som också har som mål att hjälpa företag att utveckla klimatresiliens och hållbar tillväxt.

Vi utvecklar också kontinuerligt vår egen expertis inom hållbarhet, grön omställning och cirkulär ekonomi för att bättre kunna hjälpa företag att ta sig an temat. Vi har därför investerat stort i personalens kompetens inom ämnet.

2024 kommer att innebära positiva förändringar

Det är också dags att blicka framåt: hur ser ett livskraftigt Borgå och Östra Nyland ut, hur planerar vi att utvecklas från förra året och vilka är våra mål för 2024?

När vi talar om livskraft och Posintras bidrag till den, ser jag tre perspektiv:

1) Framgångsrika företag
2) Jobb som skapas i regionen och därigenom försörjningsmöjligheter
3) En attraktiv och stark affärsmiljö

För oss innebär ett livskraftigt Östra Nyland och Borgå framför allt positiva resultat och framgångsrika företag som verkar i området. Nya företag skapar arbetsplatser och försörjningsmöjligheter för människorna i området. Dessutom lockar ett aktivt näringsliv företag och människor att flytta till och bo i området. Vi vill vara med och bidra till alla dessa tre saker i år. Vi vill hjälpa företag att lyckas, att hitta en ny inriktning, att bygga upp ett nätverk och även i utmanande stunder att börja bygga upp något nytt.

Vi vill vara en samhällsbyggare i vår region på många olika sätt. Ett av våra viktigaste mål för 2024 är att stödja Borgå stad i att kanalisera möjligheterna i fonden för grön omställning till företag i regionen, och på så sätt öka förståelsen för möjligheterna till grön omställning: en exceptionell möjlighet på den kommunala arenan. STRIIM-samarbetet mellan aktörerna i Sköldvik fick en bra start redan förra året, så jag tror att vi i år kommer att se en bredare inverkan.

2024 kommer också att präglas av mycket internt utvecklingsarbete. Målet är att leverera Business Porvoo-modellen, som utformades och antogs 2023 och byggdes i partnerskap med staden och företagen. Som jag nämnde tidigare kommer utvecklingen av vår egen servicefamilj också att slutföras under detta år, och vi kommer också att övervaka effektiviteten och kundresponsen mer noggrant under året. Vi har också ingått ett partnerskap med Aava & Bang för kommunikation, marknadsföring och omdesign av vår webbplats, så 2024 kommer att innebära ett antal positiva och synliga förändringar.

Men en sak är och förblir densamma: framför allt vill vi fortsätta att ge ny energi och positiv energi till företag under 2024.

Upptäck alla möjligheter till grön omställning 2024.

Artikeln skrevs av Fredrik Pressler, VD för Posintra.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.