WeCircle – hållbar tillväxt genom cirkulär ekonomi

WeCircle-kestävää kasvua kiertotaloudesta

 

WeCircle – hållbar tillväxt genom cirkulär ekonomi  

Syftet med projektet WeCircle är att främja industriella företag och de småföretag som betjänar industrin i Borgå ekonomiska område att övergå till cirkulär ekonomi, samt att öka företagens kompetens och kapacitet inför den cirkulära ekonomin och gröna övergången. Dessutom har projektet som mål att koppla den gröna övergången i Sköldvik industriområde med målet att utveckla ett centrum för bioekonomi och cirkulär ekonomi av världsklass på området. Projektet genomförs av Posintra Ab och yrkeshyögskolan Laurea. Se projektets hemsida www.wecircle.fi

 

Bakgrund

Den cirkulära ekonomin är avgörande för att anpassa produktion och konsumtion till en hållbar framtid. Det är också en stor möjlighet för Finland att skapa ny affärsverksamhet, arbetstillfällen och välfärd. Den cirkulära ekonomin innebär i synnerhet en stor chans för Nyland, där största delen av Finlands materialflöden uppstår och där det finns en stor mängd industriella biprodukter och avfallsflöden, vars användning är central för den cirkulära ekonomin. Projektet WeCircle – hållbar tillväxt genom cirkulär ekonomi främjar småföretag som betjänar industrin i Borgå ekonomiska område att övergå till cirkulär ekonomi och transformationen i Sköldviks industriområde genom att koppla samman de framtida behoven hos Sköldviks nyckelföretag med eventuella nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag. Samtidigt stödjer projektet klimatneutraliteten för Borgå stad och Nyland att utvecklas till en föregångare inom cirkulär ekonomi.

 

Projektets mål 

  • Öka kunskapen och kapaciteten i samband med cirkulär ekonomi och grön övergång hos små och medelstora industriföretag genom att erbjuda en praktisk workshop och ett infopaket.
  • Engagera sig i Sköldviks omvandling inför den gröna övergången och förmedla potentiella nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag i regionen, baserat på de framtida behoven hos områdets nyckelföretag.
  • Genomföra en konkret åtgärd för cirkulär ekonomi i 4-5 företag eller i samarbete mellan företag.
  • Skapa en regional utvecklingskarta för cirkulär ekonomi och ett delat, gemensamt tillvägagångssätt.
  • Kommunicera och påverka för att främja cirkulär ekonomi i Borgå och Nyland.

Projektet pågår 1.4.2023–30.9.2025. Den huvudsakliga finansiären är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektets totala budget är är 547 747 euro, varav 298 824 euro för delprojektet Posintra.

 

Tilläggsinformation:
Projektchef Jenni Juuvinmaa

+358 50 393 4736
www.wecircle.fi

Färdigheter

Upplagt på

maj 3, 2023

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.