Kolsmart Jukola

Hiiliviisas Jukola -hanke

 

 

 

EUs och Nylands förbundets logon

 

 

Kolsmart Jukola

Projektet Kolsmart Jukola har som främsta mål att, i samarbete med de företag och samarbetspartner som deltar i eventproduktionen, utveckla en  verksamhets- och inlärningsmodell för massevenemang som lämnar ett så litet kolavtryck som möjligt. Projektet genomförs av Posintra Oy, orienteringsklubben OK Trian och Aalto-universitetet.

Bakgrund

Klimatuppvärmningen är en av våra största globala utmaningar. Det är emellertid fortfarande möjligt att motverka klimatförändringen – vad vi gör och vilka lösningar vi väljer spelar roll. Ett avgörande sätt att påverka klimatförändringen är att minska utsläppen av koldioxid. Massevent och evenemangsindustrin har betydelse och påverkar – regionalt och nationellt. Inom branschen verkar i hela landet 3200 företag och den sysselsätter närmare 200 000 personer. Branschen är indirekt av stor ekonomisk betydelse för åtminstone inkvarterings-, förplägnads-, trafik- och detaljhandeln – därför har också dess utsläpp stor betydelse. Jukolakavel är för sin del världens största stafettorientering och det största idrottsevenemanget för vuxna i Finland. Eventet har också internationell betydelse. Fler än 20.000 orienterare och fler än 50.000 åskådare väntas till detta evenemang som ordnas i Borgå 17-18.6. Terrängen där Borgåtävlingen ordnas finns i Ebbos omgivningar. Porvoo Borgå Jukola bygger på hållbarhet, idrottsglädje och välmående samt på orienteringens värdegrund. Evenemanget genomförs av en stor mängd olika aktörer. Det finns alltså konkreta möjligheter att minska Jukolastafettens kolavtryck.

 

Projektets delmål

Delmål 1. Utveckla ett kolsmart tänk och testa en modell för lärande

Delmål 2. Minska koldioxidutsläppen som orsakas av Jukolastafetten i Borgå

Delmål 3. Utveckla affärsverksamheten för de företag som deltar i produktionen av Jukola i Borgå i kolneutral riktning

Delmål 4. Främja det allmänna medvetandet och den offentliga diskussionen om kolneutralitet som en viktig ingrediens i produktionen av massevent

Delmål 5. Projektet utvärderar och analyserar verkningarna såväl för Jukola i Borgå som allmänt, utgående från den modell för lärande och agerande som har byggts upp inom projektets ram

Läs mera: ”Jukolakavlen i Borgå, målsättningen är att vara ett klimatsmart evenemang”

 

 

Hiiliviisas Jukola vastuutahojen logot

Färdigheter

Upplagt på

oktober 25, 2022

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.