Co2Jump – Klimatsprång till partnerskap!

Co2Jump – Klimatsprång till partnerskap!

Co2Jump-projekt är ett nytt och experimentellt nätverksinitiativ för att utveckla klimatresiliens i små och medelstora företag och göra kommuner till föregångare i klimatfrågor. Nätverksstrategin stöds av det digitala utvecklingsverktyget CELLL som utvecklats av Laurea yrkeshögskola, i kombination med den omfattande affärsutveckling som Posintra producerar.

Projektet kommer att formulera och testa en gemenskapsbaserad klimatpartnerskapsmodell i samarbete med Borgå stad och 40 små och medelstora företag i Borgåregionen. Företagens klimatmål är kopplade till deras omfattande affärsutveckling. Målet är att de företag som omfattas i projektet, ska utveckla sina egna färdplaner för koldioxidutsläpp och införa nya lösningar för att minska utsläppen. Projektet kommer också att öka förståelsen för hur man skaffar finansiering, till exempel för att stödja energiomställningen.

Från offentlig upphandlingssynpunkt har områdets företag och Borgå stad ett ömsesidigt intresse av att samverka för att ta fram klimattåliga lösningar, varför staden öppnar upp klimatmålen i sina upphandlingar för en gemensam och öppen översyn, till exempel i workshops.

Projektets verksamhetsperiod är 1.5.2023–31.10.2025. Den huvudsakliga finansiären är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Den totala budgeten för projektet är 483 309 euro, varav Posintras andel av det partiella genomförandet är 285 768 euro. Projektet genomförs av Posintra Oy och Laurea yrkeshögskola.

Mer information:

Projektchef Anna Pyyhtiä
+358 50 441 1668

Färdigheter

Upplagt på

juni 13, 2023

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.