Co2Jump – Ilmastoloikka kumppanuuteen!

Co2Jump – Ilmastoloikka kumppanuuteen!

Co2Jump-hanke on uudenlainen ja kokeileva verkostoyhteistyöaloite, jossa kehitetään pk-yritysten liiketoiminnan ilmastokestävyyttä ja kunnan edelläkävijyyttä ilmastokysymyksissä. Verkostomaista toimintatapaa tukee Laurea-ammattikorkeakoulun kehittämä digitaalinen CELLL-kehittämistyökalu yhdistettynä Posintran tuottamaan laaja-alaiseen yrityskehittämiseen.

Hankkeessa muotoillaan ja pilotoidaan yhteisöllinen ilmastokumppanuusmalli yhteistyössä Porvoon kaupungin ja 40:n Porvoon seudulla toimivan pk-yrityksen kanssa. Yritysten ilmastotavoitteet kytkeytyvät näiden kokonaisvaltaiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on, että hankkeen kohdeyritykset muodostavat omat hiilitiekarttansa sekä tekevät päästövähennyksiä edistäviä uusia ratkaisuja. Hankkeessa myös lisätään ymmärrystä siitä, miten esim. energiasiirtymän tukemiseksi voidaan hankkia rahoitusta.

Julkisten hankintojen näkökulmasta alueen yrityksillä ja Porvoon kaupungilla on molemminpuolinen intressi tehdä yhteistyötä ilmastokestävien ratkaisujen kehittämiseksi, minkä vuoksi kaupunki avaa hankintojensa ilmastotavoitteita yhteiseen ja avoimeen tarkasteluun esim. työpajoissa.

Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2023–31.10.2025. Päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeen kokonaisbudjetti on 483 309 euroa, josta Posintran osatoteutuksen osuus on 285 768 euroa. Hanketta toteuttavat Posintra Oy ja Laurea-ammattikorkeakoulu. 

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Anna Pyyhtiä
+358 50 441 1668

Taidot

Lähetetty

7 kesäkuun, 2023

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.