WeCircle – kestävää kasvua kiertotaloudesta

WeCircle-kestävää kasvua kiertotaloudesta

 

WeCircle – kestävää kasvua kiertotaloudesta  

WeCircle-hankkeen tavoitteena on edistää Porvoon talousalueella ja lähiseuduilla toimivien teollisten ja teollisuutta palvelevien pk-yritysten kiertotalouteen siirtymistä sekä lisätä yritysten osaamista ja kyvykkyyttä kiertotalouteen ja vihreään siirtymään liittyen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kytkeytyä Kilpilahden teollisuusalueen vihreään siirtymään ja tavoitteeseen kehittää Kilpilahdesta maailmanluokan bio- ja kiertotalouskeskittymä. Hankkeen toteuttajina toimivat Posintra Oy ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy. Katso hankkeen verkkosivut www.wecircle.fi 


Tausta

Kiertotalous on keskeinen ratkaisu tuotannon ja kulutuksen sopeuttamiseen kohti kestävää tulevaisuutta. Se on Suomelle myös merkittävä mahdollisuus luoda uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja hyvinvointia. Kiertotalous on erityisen suuri mahdollisuus Uudellemaalle, jossa syntyy suurin osa Suomen materiaalivirroista ja runsaasti teollisuuden sivu- ja jätevirtoja, joiden hyödyntäminen on kiertotaloudessa keskeistä. WeCircle – kestävää kasvua kiertotaloudesta -hankkeella edistetään Porvoon talousalueella toimivien teollisten pk-yritysten kiertotalouteen siirtymistä ja Kilpilahden teollisuusalueen transformaatiota kytkemällä Kilpilahden avainyritysten tulevaisuuden tarpeet pk-yritysten mahdollisiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Hanke tukee samalla Porvoon kaupungin ja Uudenmaan hiilineutraaliustavoitteita sekä Uudenmaan kehittymistä kiertotalouden edelläkävijäalueeksi.


Hankkeen tavoitteet 

  • Lisätä teollisten ja teollisuutta palvelevien pk-yritysten osaamista ja kyvykkyyttä liittyen kiertotalouteen ja vihreään siirtymään tarjoamalla yrityksille käytännönläheinen työpaja- ja oppimiskokonaisuus.
  • Kytkeytyä mukaan Kilpilahden vihreän siirtymän muutokseen ja toimia välittäjänä alueen avainyritysten tulevaisuuden tarpeiden tarjoamissa mahdollisissa uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa alueen pk-yrityksille.
  • Toteuttaa 4-5 yrityksessä tai yritysten yhteistyönä konkreettinen kiertotaloutta edistävä toimenpide.
  • Luoda kiertotalouden alueellinen kehityskartta ja jaettu, yhteinen toimintamalli.
  • Viestiä ja vaikuttaa kiertotalouden edistämiseksi Porvoossa ja Uudellamaalla.

Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2023–30.9.2025. Päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Hankkeen kokonaisbudjetti on 547 747 euroa, josta Posintran osatoteutuksen osuus on 298 824 euroa.

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Jenni Juuvinmaa

+358 50 393 4736
www.wecircle.fi 

Taidot

Lähetetty

3 toukokuun, 2023

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.