Vi erbjuder företagare rådgivning via tidsreservering tills vidare per telefon eller e-post. I samband med tidsreserveringen förhandlar vi från fall till fall med företagaren om möjligheten till fjärrkonferens.

Vi tillhandahåller hjälp i ekonomiska, finansiella och personalfrågor samt i olika förändringar och utveckling av ditt företag. Kontakta oss gärna! Tfn. 050  597 3887, , vardagar kl. 9 – 16.

 

Vi har sammanställt några användbara länkar här, vi uppdaterar sidan ständigt:

STATSKONTORET – kostnadsstöd till företag

ARBETS OCH NÄRINGSMINISTERIET – anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet

STÖD TILL RESTAURANGBRANSCHEN – Gottgörelse för verksamhetsbegränsning och stöd för återanställning

FÖRETAGARNA   – informationspaket för företagare

FINNVERA – företagens finansieringsbehov

NTM-CENTRAL – coronastöd till företag på landsbygden, primärproduktion och fiskeriföretag

NTM-CENTRAL – finansiering till företag i undantagstillståndet som orsakats av coronaviruset. OBS! NTM-centralens ansökan om coronafinansiering slutade den 8 juni 2020

BUSINESS FINLAND  – utvecklingsfinansiering vid interferenssituationer. OBS! Ansökan slutade den 8 juni 2020

SKATTEFÖRVALTNINGEN  – dagliga instruktioner, t.ex. om förskatt

TE-TJÄNSTER – permittering, startpeng, utkomstskydd för företagare, ändringar i arbetsavtalslagen om uppsägning

KELA  – situationens påverkan på tjänster, behandling och förmåner

ARBETSHÄLSOINSTITUTET  – riktlinjer för arbetsplatsen till att förebygga en virusepidemi

 

Vi övervakar ständigt situationens utveckling och delar också information på Posintras sociala medier.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.