Den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd är avsett för företag vars omsättning har minskat med mer än 30% under stödperioden 1 november 2020 till 28 februari 2021.

Ansökningstiden för kostnadsstödets tredje omgång börjar den 27 april och fortsätter fram till den 23.6.2021. Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har sjunkit till följd av coronapandemin och som därför har svårt att hantera företagets oflexibla kostnader, samt lönekostnader. Stödperioden är från 1.11.2020 till 28.2.2021.

I den tredje omgången av kostnadsstödet kan själva stödet beviljas mer flexibelt, särskilt till enmansföretag och småföretag. Stödet beviljas på grundval av minskningen av företagens omsättning och faktiska kostnader. Minimibelopp stöd som betalas ut är 2000 euro, även om företagets stöd beräknas vara mindre än minimibeloppet.

Ansök om kostnadsstöd ifall

  • företagets egen omsättning har minskat med mer än 30% jämfört med jämförelseperioden
  • företaget har oflexibla kostnader på minst 2000 euro under stödperioden
  • företaget har ett FO-nummer

Företagsformen och företagets bransch är irrelevant för mottagandet av stödet. Förutom företag kan också stiftelser och föreningar med affärsverksamhet ansöka om stöd. Stödet söks via statskontorets elektroniska transaktionstjänst.

Besök statskontorets nätsidor för mer detaljerad information och ansökningsinstruktioner

STATSKONTORET

 

Våra företagsrådgivare hjälper dig med stödansökan. Kontakta oss mer än gärna!

FÖRETAGSRÅDGIVNINGENS TIDSRESERVERING

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.