Det ettåriga projektet EDUTECH utvecklar pilotprodukter för Borgå och kartlägger potentialen för sakkunnigbesök i Borgåregionen.

Posintras och Borgå stads gemensamma projekt EDUTECH-produkter för livskraft i turismen syftar till att kartlägga Borgåregionens potential som resmål för utbildnings- och sakkunnigbesök.

– I situationen som rådde innan corona växte utbildnings- och den övriga sakkunnigturismen till Finland. Olika branschers efterfrågan på produkter för sakkunnigbesök fanns särskilt från Kina, Japan och Korea, andra marknader icke att förglömma, intygar Jenni Juuvinmaa från Posintra.

Huvudstadsregionen besöktes under tiden före pandemin årligen av hundratals delegationer som bland annat bekantade sig med det finländska utbildningssystemet, småbarnspedagogiken, hälsovården och annat finländskt kunnande på hög nivå. Utöver huvudstadsregionen är Uleåborg ett av Finlands ledande utbildningsresmål, där ett systematiskt och omfattande samarbete vad gäller sakkunnigturism och särskilt utbildningsturism redan har varit etablerat i flera år.

– Vi anser att även Borgå har något att tillföra den här turismsektorn, vilken som helhet avser utbildningsturism (educational travel) och tekniska besök (technical visits). Borgås rika natur och mångsidiga infrastruktur som betjänar turister, kombinerade med sakkunnigheten inom olika branscher och det utmärkta läget nära Helsingfors och flygplatsen, stöder möjligheterna. Det område som kräver vidare utvecklingsarbete är produkifieringen av färdiga tjänster, vilka Borgå stad och researrangörer kan presentera för köpare, liksom någon form av gemensamt överenskommen, preliminär verksamhetsmodell. Dessa kartläggs och piloteras nu av det ett år långa projektet EDUTECH, förklarar Juuvinmaa.

I och med coronapandemin tillfördes också virtualitet till projektets mål och för vidareutveckling. Syftet är att även utreda och producera lösningar som kan upplevas virtuellt, och tjänar sakkunnigturismen.

– Virtualiteten utesluter inte den fysiska turismen utan tjänar som en ersättande möjlighet under en pandemi eller i samband med andra begränsningar, och inspirerar i bästa fall till ett fysiskt besök när det igen blir möjligt, menar Juuvinmaa.

 

Teknologin är här – arbetet befinner sig i en brytningspunkt

Virtuell turism erbjuder ett nytt, säkert och även miljövänligt sätt att utforska olika destinationer.
En virtuell resa avser en resa som inte äger rum i den verkliga världen utan med hjälp av någon plattform eller teknik. Den virtuella resan kan göras på en dator- och smarttelefons skärm eller med virtuella glasögon med exempelvis en live-videoanslutning, 360-videor och fotografier. Möjligheterna är många.

Som en del av uppstarten av projektet EDUTECH genomfördes en snabb studie av företag som erbjuder virtuella upplevelser i Finland, olika virtuella tekniker och praktiska experiment som genomförts i Finland. Studien utfördes av studenten Aleksi Otollinen från Haaga-Helias campus i Borgå, som arbetade som praktikant i projektet.

– Studien bekräftade uppfattningen om att det finns tillräckligt med teknologikunskap i Finland, det är inte det som är problemet. Den största utmaningen är fortfarande producerandet av högkvalitativt och intressant innehåll, menar Otollinen.

Enligt Otollinen utgör även prisnivån på produktioner en utmaning vid större och mer ambitiösa projekt.

– Teknologin är fortfarande ganska dyr om man vill skapa kommersiella och högkvalitativa upplevelseprodukter, sådana som konsumentkunden också skulle vara villig att betala för. Input-output-förhållandet är ännu inte på helt rätt nivå.

De mest avancerade virtuella upplevelserna erbjuds förmodligen av spelindustrin, där man kan hitta flera framgångsrika exempel, t.ex. av att organisera en mängd olika upplevelser inuti själva spelen, såsom live musikuppträdanden som samlat tusentals spelare.

– När det gäller virtualitet befinner vi oss helt klart i en slags brytningspunkt, tillägger Juuvinmaa. – Den riktning i vilken till exempel virtuell turism utvecklas beror på många faktorer. I slutändan på den så kallade stora referensramen; i vilket läge världssituationen kommer att befinne sig efter coronan och vad det s.k. nya normala kommer att innebära.

– Just nu verkar vi alla vara lite trötta på virtualitet, konstaterar Juuvinmaa, som själv utför distansarbete och deltar i virtuella möten.

 

Coronaåret har sett en ökning av virtuella rese-experiment

Spänn fast ditt säkerhetsbälte, vi önskar dig en trygg resa.

I slutet av förra året blev Finnair förstasidesstoff efter att ha organiserat virtuella flyg till Rovaniemi. Med en biljett på tio euro kunde passagerarna med hjälp av en dator, smarttelefonens webbläsare eller VR-glasögon flyga för att avnjuta blåbärsjuice och se norrskenet och slutligen besöka självaste Jultomten.

Olika virtuella resepiloter har också gjorts i bland annat insjöfinland och Pellinge i Borgå. Målgruppen har huvudsakligen utgjorts av japaner, som redan är vana och också ivriga konsumenter av virtuellt innehåll. Under coronaåret har man med hjälp av live-anslutningar också prövat på virtuella besök på daghem och skolor i olika delar av Finland.

De som är intresserade av virtuell turism kan bekanta sig med sammanfattningen av studenten Aleksi Otollinen i EDUTECH-projektet. länk till rapporten (på finska)

 

Åtta turismprodukter till Borgå

Målet med projektet EDUTECH är att producera fyra produkter för utbildningsturism och 4 produkter för sakkunnigbesök, av vilka hälften av vartdera är virtuella och hälften kräver ett fysiskt besök.

– För att komma igång bör researrangörerna erbjudas någonting till sina hyllor, så att de kan erbjuda Borgå till sina kunder. Nu saknar hyllorna de färdiga produkter som också skulle underlätta erbjudandet av skräddarsydda alternativ, beskriver Juuvinmaa.

Enligt Juuvinmaa utgör kartläggningsarbetet en minst en lika viktig del, för med hjälp av det utreds områdets potential och bland annat viljan och intresset hos stadens olika branscher för att utveckla sektorn för utbildningsturism och sakkunnigbesök.

– Vi flätar samman trådarna. Stadens organisation är stor. Vi undersöker möjligheten för turismen och olika instanser att intensifiera samarbetet något, så att hela regionen och näringslivet kan dra nytta av det. Vi utgår ifrån en beräkning om vad en dylik sakkunnigturism till Borgå kunde innebära vad gäller turismintäkter och olika återspeglingar, berättar Juuvinmaa.

Enligt Juuvinmaa återspeglas utvecklingen av sakkunnigturism också i andra internationella aktiviteter, som att locka nya invånare, experter och företag.

– I slutändan handlar det om hur vi förhåller oss till all internationell verksamhet. Är den viktig för oss och, å andra sidan, hur ska den riktas, så att allt det som görs samordnas för att helheten i bästa fall blir mer än summan av dess delar.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.