VSP (Vakka-Suomen Puhelin) är en av Finlands ledande leverantörer av utkontrakterad kundservice. Företagets kundserviceverksamhet har under de senaste åren vuxit kraftigt och kunderna inkluderar flera kända finländska varumärken. VSP, vars kundservice redan i nuläget sysselsätter nästan 350 personer, planerar att öppna ett fjärde servicecenter i Borgå. Företaget är redo att anställa tiotals kundrådgivare till fast anställning från mitten av oktober, förutsatt att det finns tillräckligt med lämplig personal i området. I Borgå är företaget särskilt intresserat av svensktalande arbetskraft.

VSP har servicecenter i Salo, Åbo och Nystad. Efter en introduktionsperiod i servicecentret kommer det också att vara möjligt att utföra kundrådgivarens arbete som distansarbete. Företaget har redan hittat lämpliga lokaler för verksamheten i Borgå centrum, och om tillgången på arbetskraft visar sig vara tillräcklig, inleds arbetet med en utbildningsperiod i Borgå redan i mitten av oktober.

– Vårt investeringsbeslut förutsätter att vi i ett första skede hittar minst 25–30 personer till fast anställning och det finns också tillväxtpotential i området, förklarar affärsverksamhetsdirektör Jyri Pouttu.

 

Betydande arbete som en del av finländarnas vardag

Behovet av arbetskraft är ett resultat av företagets akuta tillväxt samt framtida tillväxtmöjligheter, vilka förutsätter tillgång till lämplig arbetskraft. Behovet av svensktalande arbetskraft har klart ökat.
– Vi lever i ett 24/7-samhälle, där kunderna vill bli betjänade vid den tidpunkt de önskar, i den servicekanal som passar dem bäst och på det språk de föredrar. Kraven på kundservice när det gäller teknik, kompetens, effektivitet och kvalitet ökar behovet och viljan att utkontraktera verksamheten inom olika branscher och företag av många storlekar.

Pouttu påminner om att tekniskt avancerad kundservice och automatiseringen av rutinärenden inte har minskat behovet och vikten av personlig service. VSP:s kundrådgivare är genom sina tjänster dagligen en del av många finländares vardag.

– Konverteringen av kundservice från en kostnadspost till att främja affärsverksamheten kräver betydande teknologiinvesteringar, men det räcker inte. Även om många rutinuppgifter automatiseras, behövs även i fortsättningen expertis och resonemang som artificiell intelligens inte bemästrar. Vi hjälper företag att lösa dessa utmaningar.

 

En brinnande önskan att stå till tjänst

Kundrådgivarna betjänar kunder som tar kontakt via olika kanaler, dvs telefon, chatt och e-post, och använder sig av olika informationssystem som stöd i sitt arbete.

– Vi kräver ingen specifik utbildningsbakgrund eller erfarenhet, eftersom vi erbjuder en mycket omfattande utbildning för arbetet. Nödvändiga färdigheter inkluderar flytande muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, beredskap för skiftarbete och grundläggande IT-färdigheter. Attityden utgör för oss en av de mest viktiga faktorerna – vi vill tillhandahålla förstklassiga kundupplevelser och därför är en brinnande önskan att stå till tjänst ett särskilt viktigt urvalskriterium.

VSP organiserar i samarbete med TE-kontoret en direktsänd webbcast om kundrådgivarens arbete på adressen https://te-live.fi/live/uusimaa torsdagen den 2.9.2021 kl. 13.00

Mer information och intervjuer på svenska:
Rekryteringskoordinator Walter Orne, tfn 044 745 0415, walter.orne@vsp.fi

 

VSP är en av Finlands ledande kundserviceleverantörer och en betydande leverantör av IT-lösningar och telekommunikationstjänster i västra Finland. I Egentliga Finland och Satakunta erbjuder företaget fiberoptiska anslutningar och TV-tjänster till konsumenterna. Företaget omsätter över 21 miljoner euro och sysselsätter 400 personer på sex orter. www.vsp.fi