VILD IDÉ-projektets samarbetspartner Neste Oyj utvecklar kontinuerligt sin energieffektivitet, men behöver fortfarande idéer till några av sina objekt.

 

1. Jussi Hintikka, energidirektör för verksamhetsområdet Neste oljeprodukter, vad gör ni på Neste för att ta vara på spillvärmen?

”Vi har genom åren utvecklat vår energieffektivitet på många sätt och vi har bland annat byggt ett separat varmvattennät för att ta till vara och överföra processvärme till olika användningsområden.”

 

2. Var behöver ni fortfarande idéer?

”Vi behöver idéer speciellt på objekt där det i processerna frigörs värme som är mellan 20 och 40 grader. För den värmen har vi inte kunnat hitta omfattande och ändamålsenliga tillämpningsområden.”

 

3. Vad förväntar ni er av VILD IDÉ-tävlingen?

”Vi ser fram emot nya idéer och lösningsmodeller. Vi vill hitta möjliga implementeringsalternativ också utanför våra egna traditionella lösningar.”

 

4. Varför är VILD IDÉ-tävlingen viktig?

”Vi hoppas att den öppnar upp nya synvinklar i den här viktiga frågan.”

 

5. Vad får deltagarna som belöning för sina idéer?

”Vårt mål är att utveckla eventuella intressanta idéer tillsammans med deltagarna. I bästa fall kommer de genomförbara lösningarna också att implementeras efter utvecklings- och planeringsstadiet.”

 

Du kan delta i VILD IDÉ-tävlingen med din egen idé, eller så kan du planera hur spillvärme kan tillvaratas på våra samarbetspartners exempelobjekt. Nestes exempelobjekt kan du läsa mer om genom att klicka på länken nedan.

NESTES EXEMPELOBJEKT

 

Se tävlingsuppgifterna: posintra.fi/huima

Industrins energieffektivitet kan fortfarande förbättras. Huima – nya ideer till industrins energieffektivitet -projektets tävling söks våghalsiga idéer och innovativa lösningar för utnyttjande av industrins restenergi. I tävlingen kan delta företag, föreningar, samfund och enskilda människor ända tills 15.4.2019. De bästa idéerna tas vidare till fortsatt förädling, där de skall bearbetas framåt, och det söks utvecklingsstigar mot en ny affärsverksamhet. Läs mer på posintra.fi/huima

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.