Den nya Luotsi-programmets första företagsgrupp är fullsatt och inleds i januari. Samtidigt öppnar ansökan till den andra gruppen, så du hinner fortfarande anmäla ditt intresse för Luotsi-programmet som inleds hösten 2022. I slutet av artikeln hittar du länken.

Möjligheten att göra ett försök och förverkliga en idé, i kombination med ett program för att hantera förändringar väcker stort intresse bland företagare inom den kreativa branschen. I vårens Luotsi – program deltar företagare med verksamhet inom musik, teater, bildkonst, arkitektur, skrivande, kulturproduktion, textil, grafik, fotografering och videoproduktion.

Att anpassa sig till de utdragna corona restriktionerna har blivit vardag för många företagare. Det här har lett till att många är tvungna att göra förändringar i företagsverksamheten och många grubblar över hur den egna verksamheten kommer att formas i framtiden.

Aava & Bang valdes, genom konkurrensutsättning, att att genomföra coachingen av gruppen. Coachingen stöder företagaren att utveckla en idé till en konkret genomförbar helhet. Verktyg och tankar kring framtid, servicedesign och prissättning diskuteras och ventileras. Digitaliseringens möjligheter är i fokus. Som digital inläringsplattform använder Aava & Bang Howspace. Coachingen görs online eller live, beroende på corona läget och rekommendationerna. Var och en deltagare kommer att förverkliga en idé, en mindre pilot, under våren eller sommaren. För den här delen anlitas nya sakkunniga specifikt valda och konkurrensutsatta för var och en enskild företagare.

Anmäl ditt intresse för höstens Luotsi

 

LUOTSI – För att förbättra företagens förmåga till förändring – projektets huvudfinansiär är den Europeiska socialfonden. Finansieringen är beviljad via NTM-centralen i Tavastehus. Projektet finansieras med REACT-EU finansiering, som en del av Europeiska Unionens åtgärder på grund av covid-19 pandemin.

Huvudparten i projeket är Posintra Oy, som del partner deltar Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke och Novago Yrityskehitys Oy. Tiden för projektet är 1.8.2021 – 31.8.2023.

Mera info:
Annika Weckman
050-3084388

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.