Avlägsnande av vattenväxter har upprepade gånger genomförts genom slåtter i omgivningen av Lovisaviken och i gästhamnen vid Skeppsbron som ligger vid Lovisaviken. En strand som har rensats av vattenväxter ökar områdets trivsel och förbättrar utseendet av omgivningen. Slåtter är dock bara en tillfällig lösning, därför att den låga vattennivån vid åmynningen möjliggör en riklig tillväxt av vattenväxter.

– Planen som beställts av Posintra och uppgjorts av Ramboll Finland Oy presenterar långsiktiga, ekonomiskt och ekologiskt sunda sätt att kontrollera vattenväxtlighet, säger Topi Haapanen, regional utvecklingschef på utvecklingsbolaget Posintra.

Utan saneringsåtgärder kommer deltaområdet som följd av bland annat landhöjning och eutrofiering att fortsätta växa igen och vattennivån att förbli låg.

– För att åstadkomma permanenta och betydande ändringar behövs det vidsträckta restaureringsåtgärder i avrinningsområdet. Direkt belastning till vattendraget bör minskas. En del av belastningen kommer också från Lovisaåns snabba strömning och erosionen. Det skulle vara möjligt att minska belastningen från dagvatten genom decentraliserade behandlingslösningar som dammar och biofiltrering, säger Virve Kupiainen, vattendragsplanerare på Ramboll Finland Oy.

I Lovisaviken kan vattenvegetationen styras genom muddring och slåtter, vilka samtidigt förbättrar landskapet. Det är möjligt att sprida Lovisaåns strömning till ett bredare område och öka det öppna vattenområdet. Flera olika flödesvägar håller strandområdet öppet och kontrollerar tillväxten av vattenväxter. I framtiden kan deltaområdet också ta upp mer näringsämnen från vattnet. Ökat öppet vattenutrymme erbjuder livsmiljöer speciellt för fåglar och fiskar. I framtiden är det möjligt att hålla muddringsområden öppna genom slåtter.

– Tack vare rapporten är Lovisa nu väl förberedd för beslutsprocessen för ytterligare åtgärder”, säger Markus Lindroos, infrastrukturchef i Lovisa.

Undersökningsarbetet är en del av projektet 30MILES, som utvecklar vattenturism och gästhamns-samarbete i östra Finska viken. Posintra Oy är projektpartner i Östra Nyland. Projektet leds av Merikotka Center för sjösäkerhet och transport. Projektets huvudfinansiär är Interreg Central Baltic finansieringsprogrammet.

Här hittar du rapporten (på finska)

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.